Vandemoortele - Jogi információk

Kifejezett elvárás, hogy tudomásul vegye az alábbi információkat. Ezek az információk a weboldal (a továbbiakban: „Vandemoortele weboldal”) ön által történő használatára és az ezen a weboldalon található információkra és képekre vonatkoznak.

A Vandemoortele weboldalon lévő információkat és képeket a Vandemoortele nv (cím: Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent, Belgium) bocsátotta rendelkezésre. A Vandemoortele nv a Vandemoortele élelmiszercsoport része, amely a Vandemoortele nv tulajdonában álló teljes tulajdonjogú leányvállalatokból vagy a Vandemoortele nv partnereiből áll (a továbbiakban: „Vandemoortele”).

A Vandemoortele weboldal elérésével és használatával ön elfogadja, hogy betartja az összes itt lefektetett feltételt és irányelvet, valamint a Vandemoortele weboldal használatával kapcsolatos jogi rendelkezéseket is.

 

 1. INFORMATION CONCERNING PRIVACY AND THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

By visiting the Vandemoortele web site, you may make available personal data to Vandemoortele and its affiliated companies, such as, your name, e-mail address, contact details, etc.   

At Vandemoortele, a European leader in the production and sale of food products, the confidentiality and the protection of personal data is guaranteed in compliance with all applicable legal rules and regulations.

We invite you to take the time to read the Vandemoortele Group Privacy & Personal Data Protection Policy that explains how and why we collect personal data, which personal data we process, how we protect personal data, and how long we keep these for, what your rights are and how you can contact us.

Your privacy is important to us.

 

 2. SZERZŐI JOGOK

A Vandemoortele weboldal teljes tartalma, beleértve a weboldal kialakítását, szövegeket, elrendezést, rajzokat, fényképeket, filmeket, grafikus bemutatókat, valamint minden és bármely további elemet és azok kiválasztását és prezentációját, a Vandemoortele nv kizárólagos tulajdonát képezi és a Vandemoortele nv szerzői jogainak irányítása és védelme alatt állnak vagy a vonatkozó tulajdonos kifejezett engedélyével váltak a Vandemoortele weboldal részévé. MINDEN JOG FENNTARTVA.

A Vandemoortele weboldal részeinek akár elektronikus, akár fizikai módon való másolása kizárólag a Vandemoortele nv szerződéses kapcsolatának részét képező különleges követelményeknek történő megfeleléséhez engedélyezett, és csak akkor, ha semmilyen szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó utalások nem kerülnek eltávolításra.

A Vandemoortele weboldal bármilyen egyéb felhasználása, beleértve a reprodukálást, módosítást, változtatást, fordítást, terjesztést és ismételt közzétételt, valamint a Vandemoortele weboldalra mutató linkek személyes, társadalmi vagy kereskedelmi célokból történő létrehozását, a fentiekben kifejtettektől eltekintve és a Vandemoortele előzetes és kifejezett írásos engedélyének hiányában szigorúan tilos.

A Vandemoortele weboldalon használt adatok vagy képek letöltése vagy másolása nem jelenti semmilyen szoftver vagy egyéb anyag jogainak bármilyen átruházását.

Bármilyen jogsértés a alkalmazandó jogszabályok adta lehetőségek szerinti büntetést vonja maga után.

 3. VÉDJEGYEK ÉS EGYÉB SZELLEMI TULAJDONJOGOK

A Vandemoortele weboldalon különböző jelzések vannak, amelyek grafikusan, különösen szavak (beleértve a személyneveket), minták, betűk, számok, termékek vagy azok csomagolása formájának, fényképek, képek, védjegyek, márkanevek, stb. segítségével jeleníthetők meg.

Ezen jelzések mindegyikét a Vandemoortele nv, Vamix nv, Vandemoortele Lipids nv és/vagy a Vandemoortelén belüli egyéb vállalat nevében jegyezték be, és ez az Európai Unió területén belül és/vagy kívül következett be.

Minden fejléc, specifikus grafikus reprezentáció és ikon olyan szolgáltatási védjegy, védjegy, rajz vagy modell, amely a Vandemoortele nv és/vagy egy Vandemoortelén belüli vállalat tulajdonát képezi.

A Vandemoortelén lévő minden egyéb védjegy, termék- és vállalatnév vagy logó a vonatkozó tulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik.

 4. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Vandemoortele weboldalt a Vandemoortele nv „ahogy van” formában tette elérhetővé.

Ezzel a Vandemoortele nv sem kifejezett, sem vélelmezett elismerést nem tesz, sem semmilyen jótállást nem biztosít a Vandemoortele weboldallal vagy annak tartalmával kapcsolatban.

A Vandemoortele nv kimondottan nem tesz sem kifejezett, sem vélelmezett elismerést, sem semmilyen jótállást nem biztosít a következőkkel kapcsolatban:

  • hogy a Vandemoortele weboldalán lévő információk hasznosak vagy ideálisak a forgalomba hozatalhoz és/vagy alkalmasak bármilyen egyéb célra;
  • hogy a Vandemoortele weboldalán lévő információk pontosak, teljesek vagy naprakészek;
  • hogy ön képes lesz használni a Vandemoortele weboldalt vagy hogy az állandó jelleggel elérhető lesz akár a jelenlegi, akár bármilyen jövőbeni formában vagy formátumban;
  • hogy Vandemoortele weboldalán elérhető szoftver vagy bármilyen egyéb anyag vírus- vagy hibamentes vagy kompatibilis az ön hardverével;

Az ön felelőssége, hogy:

  • ha vírusirtó vagy bármilyen egyéb szoftvert vagy anyagokat használ, amelyek a Vandemoortele weboldalán érhetőek el vagy nem kompatibilisek az ön saját szoftverével;
  • meghatározza, hogy Vandemoortele weboldalán elérhető a tartalmak vagy információk pontosak, teljesek vagy naprakészek-e és ha igen, akkor milyen mértékben;

Az ön által a Vandemoortele weboldaláról hivatkozással elért bármilyen weboldal szerkesztői tartalma szigorúan az adott oldalt elérhetővé tevő fél felelőssége.

Az alább részletezett kivételektől eltekintve a Vandemoortele nv semmilyen felelősséget nem vállal a hanyagságból, szerződéses kötelezettségek megsértéséből vagy egyéb más okból eredő veszteségekért és károkért, amelyeket ön bármilyen módon (korlátozás nélkül ideértve: közvetlen veszteségek vagy károk, közvetett veszteségek vagy következményes károk, jó hírnév sérelme, elvesztett lehetőségek, elvesztett információk vagy elvesztett nyereség) az alábbi okokból elszenved: (i) számítógépes vírusok vagy egyéb „bugok”, amelyek a Vandemoortele weboldaláról származnak, (ii) a Vandemoortele weboldalának ön általi használata vagy inkompetens használata, vagy a Vandemoortele weboldal elérhetőségének bármilyen fennakadása, (iii) a Vandemoortele weboldalán elérhető hivatkozásokkal elért bármilyen egyéb weboldal ön általi használata vagy az adott oldal(ak)ban történő megbízása, (iv) a Vandemoortele weboldalán közölt bármilyen jellegű pontatlan információ, vagy (v) az alkalmazandó jogszabályok vagy és szabályok és rendeletek önre vonatkozó részeinek be nem tartása, vagy ha úgy dönt, hogy megbízik a Vandemoortele weboldalában.

Jelen jogi információk semmilyen része nem használható felelősségünk korlátozására vagy kizárására rossz szándék, haláleset vagy személyi sérülés esetén, amely súlyos gondatlanságunk vagy szándékos kötelezettségszegésünk eredményekét következik be.

Az árakra, termékek elérhetőségére, valamint (amennyiben vannak) a termékekre vonatkozó minden információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

A Vandemoortelén belüli vállalatok, valamint a Vandemoortele semelyik és semmilyen ügyintézője, alkalmazottja vagy képviselője sem vonható felelősségre semmilyen olyan kárért, amely a Vandemoortele weboldalának használatából vagy használatához kapcsolódóan következik be.

A fentiek egy mindenre kiterjedő felelősségkorlátozásnak tekintendőek, amely minden jellegű kárra vonatkozik, korlátozás nélkül beleértve a javítási károkat, közvetlen vagy közvetett vagy következményes veszteségeket, adatok, bevétel vagy nyereség elvesztését, vagyontárgyak elvesztését vagy sérülését és harmadik felek követeléseit is.

 5. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK

A fenti feltételeket és irányelveket a belga törvények szabályozzák.

A belga bíróságok a kizárólagos illetékesek bármilyen vita, ellentét vagy követelés rendezésében, amely a fenti feltételek és irányelvek következménye vagy azokhoz kapcsolható mind azok meglétére, érvényességére vagy betarthatóságára vonatkozóan, amennyiben nem születik békés peren kívüli megegyezés az ilyen jellegű vita, ellentét vagy követelés rendezésére.

 

MAGYARORSZÁG: A Vandemoortele magyar leányvállalatai

Vandemoortele Magyarország Kft., székhelye: 6000 Kecskemét, Kápolna u. 12., Magyarország, cégjegyzékszáma: 03-09-114003/17