DĚLAT SPRÁVNÉ VĚCI A DĚLAT VĚCI SPRÁVNĚ

Speak Up

Speak Up

Ve společnosti Vandemoortele očekáváme, že všichni naši spolupracovníci, dodavatelé a smluvní partneři po celém světě budou vždy jednat čestně a eticky odpovědně.

Naše filozofie je jednoduchá: „DĚLAT SPRÁVNÉ VĚCI A DĚLAT VĚCI SPRÁVNĚ“.

Abychom jim pomohli správně se rozhodovat, vypracovali jsme Kodex obchodního chování a etiky. Tento Kodex se nemůže vztahovat na všechny situace, ale jeho zásady mohou být vodítkem při hledání správného postupu. Nakonec je každý zodpovědný za to, kterým směrem se vydá a jak dojde k cíli.

Oslovte svou kontaktní osobu první linie ve společnosti Vandemoortele

Dělat správné věci znamená také nahlásit jakékoli chování na pracovišti, které někdo považuje za nesprávné nebo nevhodné. Nejen v situacích, na které má společnost Vandemoortele přímý vliv, ale také v případě třetích stran, které jako dodavatelé jednají v rozporu s naší chartou udržitelného rozvoje (např. odlesňování). 

V takovém případě doporučujeme obrátit se nejprve na obvyklou kontaktní osobu společnosti Vandemoortele v první linii. To znamená, že například v případě spolupracovníka společnosti Vandemoortele je to jeho přímý nadřízený nebo někdo z personálního oddělení, v případě zákazníka jeho obvyklý obchodní kontakt). Přečtěte si oznámení o ochraně osobních údajů zde.

Anonymní nahlášení prostřednictvím našeho online portálu Speak-Up

Pokud považujete za nepřijatelné obrátit se přímo na kontaktní osobu první linie, nebo máte pocit, že nejste vyslyšeni, můžete své obavy sdělit prostřednictvím našeho online portálu Speak Up. Vaše oznámení může být podáno anonymně a bude s ním vždy nakládáno s maximální péčí. Váš případ přidělíme příslušnému pracovníkovi, který vaše obavy prošetří.

Důležité upozornění předtím, než kliknete na online portál Speak Up: Pokud chcete mít možnost kdykoli přistupovat ke svému hlášení, poznamenejte si číslo anonymního hlášení a vytvořte si heslo. To vám umožní přihlásit se a zkontrolovat otázky a zpětnou vazbu týkající se vaší zprávy.

Chcete-li učinit podání prostřednictvím webového formuláře, klikněte zde.

Hlášení můžete podat také na bezplatném telefonním čísle.

V každém případě se ujistěte, že vaše zpráva je co nejpřesnější a nejjasnější a obsahuje nezbytné údaje, které umožní důkladné prošetření.

Prostudujte si náš postup pro oznámení podezření na protiprávní jednání

Abyste porozuměli postupu a svým právům při podávání oznámení, doporučujeme vám, abyste si nejprve pečlivě přečetli postup pro oznámení podezření na protiprávní jednání. To vám pomůže pochopit, co znamená „oznámení podezření na protiprávní jednání“ a jak upozornit na problémy. Dozvíte se také, jakým způsobem se hlášení zpracovávají a sledují a jaké záruky společnost Vandemoortele zavedla, aby zajistila důvěrnost a ochránila vás před odvetnými opatřeními.

Vezměte však v úvahu, že uvedení vašeho jména ve zprávě umožní vyšetřovacímu týmu vést vyšetřování efektivněji a přijmout nezbytná opatření k vaší účinné ochraně.

Pokud se vaše obavy týkají udržitelného získávání surovin (např. palmového oleje), přečtěte si rovněž naše zásady pro podávání stížností zde.

V pravém horním rohu vyberte svou zemi a jazyk, abyste našli příslušné dokumenty ve svém jazyce.

Jak bude vaše oznámení zpracováno?

 

whistleblowing procedure

 

Poté, co podáte oznámení, my jej interně prošetříme, jak je blíže popsáno v našem postupu pro oznámení podezření na protiprávní jednání. Všem obdrženým oznámením budeme věnovat péči a reagovat na ně v přiměřené lhůtě.