ROBIŤ SPRÁVNE VECI SPRÁVNE

Speak Up

Speak Up

V spoločnosti Vandemoortele od všetkých našich zamestnancov, dodávateľov a zmluvných partnerov na celom svete očakávame, že budú vždy konať čestne a eticky zodpovedne.

Naša filozofia je jednoduchá: „ROBIŤ SPRÁVNE VECI SPRÁVNE“.

A keďže im chceme pomôcť robiť správne rozhodnutia, vypracovali sme Kódex obchodného správania a etiky. Tento kódex nedokáže opísať každú situáciu, jeho zásady však môžete vnímať ako usmernenie pri rozhodovaní o správnom konaní. V konečnom dôsledku sme všetci zodpovední za to, kam smerujeme a ako sa tam dostaneme.

Oslovte hlavnú kontaktnú osobu v spoločnosti Vandemoortele

Robiť veci správne tiež znamená, že musíme oznámiť akékoľvek správanie na pracovisku, ktoré sa dá považovať za nesprávne alebo nevhodné. A to nielen vtedy, keď situácia priamo ovplyvňuje spoločnosť Vandemoortele, ale aj v prípade činností externých dodávateľov, ktoré sú v rozpore s našou chartou trvalo udržateľného rozvoja (napr. odlesňovanie). 

V takomto prípade odporúčame, aby ste sa obrátili najprv na svoju hlavnú kontaktnú osobu v spoločnosti Vandemoortele. Napríklad v prípade zamestnanca spoločnosti Vandemoortele je to jeho priamy nadriadený alebo niekto z oddelenia ľudských zdrojov a v prípade zákazníka jeho bežný obchodný kontakt. Preberite obvestilo o zasebnosti tukaj.

Anonymné oznámenie pomocou nášho online portálu Speak-Up

Ak sa necítite pohodlne pri myšlienke rozhovoru o obavách s vašou hlavnou kontaktnou osobou alebo máte pocit, že sú vaše obavy nevypočuté, môžete na ne upozorniť pomocou nášho online portálu Speak Up. Oznámenie môžete podať anonymne a vždy sa k nemu bude pristupovať s maximálnou starostlivosťou. Váš prípad pridelíme príslušnému manažérovi prípadu, ktorý vaše obavy vyšetrí.

Dôležité upozornenie, skôr ako prejdete na online portál Speak Up: ak si chcete zachovať možnosť kedykoľvek sa vrátiť k svojmu oznámeniu, zapíšte si číslo svojej anonymnej správy a vytvorte si heslo. Pomocou týchto údajov sa budete môcť prihlásiť a pozrieť si otázky a spätnú väzbu týkajúcu sa vášho oznámenia.

Ak chcete podať oznámenie pomocou webového formulára, kliknite sem.

Svoje oznámenie môžete podať aj na bezplatnom telefónnom čísle

V každom prípade sa uistite, že vaše oznámenie obsahuje čo najpresnejšie a najjasnejšie informácie a všetky potrebné údaje, ktoré umožnia jeho dôkladné vyšetrenie.

Prečítajte si náš postup na oznamovanie nekalých praktík na pracovisku

Na pochopenie postupu a vašich práv pri podávaní oznámenia vám odporúčame, aby ste si najprv pozorne prečítali postup na oznamovanie nekalých praktík na pracovisku. Pomôže vám pochopiť význam pojmu „oznamovanie nekalých praktík na pracovisku“ a spôsob upozornenia na obavy. Rovnako sa dozviete, ako sa oznámenia spracúvajú, ako sa vykonávajú následné opatrenia z nich vyplývajúce a aké záruky spoločnosť Vandemoortele zaviedla na zaistenie zachovania dôvernosti a ochrany pred odvetným konaním.

Zvážte však aj to, že uvedením svojho mena v oznámení umožníte tímu vyšetrovateľov oznámenie efektívnejšie vyšetriť a prijať potrebné opatrenia na vašu účinnú ochranu.

Ak sa vaše obavy týkajú udržateľného získavania zdrojov (napr. palmového oleja), prečítajte si aj naše zásady podávania sťažností.

V pravom hornom rohu vyberte svoju krajinu a jazyk a vyhľadajte si príslušné dokumenty vo svojom jazyku.

Ako sa vaše oznámenie spracuje?

 

whistleblowing procedure

 

Oznámenie, ktoré podáte, interne vyšetríme, ako podrobnejšie uvádzame v našom postupe na oznamovanie nekalých praktík na pracovisku. V primeranom čase dôkladne vyšetríme a odpovieme na všetky oznámenia, ktoré prijmeme.