De juiste dingen juist doen

Speak Up

Speak Up

Bij Vandemoortele verwachten wij dat al onze medewerkers, leveranciers en aannemers wereldwijd altijd op een eervolle en ethisch verantwoorde manier handelen.

Onze filosofie is simpel: DE JUISTE DINGEN JUIST DOEN.

Om hen te helpen de juiste keuzes te maken, hebben we een zakelijke en ethische gedragscode ontwikkeld. Het is niet de bedoeling om hier alle mogelijke situaties in te behandelen. Dat kan ook niet. Maar de principes van de code kunnen wel dienen als LEIDRAAD om de juiste handelwijze te bepalen. Uiteindelijk is iedereen verantwoordelijk om te bepalen waar hij heen gaat en hoe hij daar komt.

Je eerstelijnscontactpersoon bij Vandemoortele aanspreken

Het juiste doen betekent ook dat je verkeerd of ongepast gedrag op het werk meldt. Niet alleen wanneer Vandemoortele een directe impact heeft, maar ook in het geval van activiteiten van externe leveranciers die indruisen tegen ons handvest voor duurzame ontwikkeling (bijv. ontbossing). 

In dat geval raden wij je aan om eerst met de gebruikelijke eerstelijnscontactpersoon van Vandemoortele te spreken. Dit betekent bijvoorbeeld, voor een medewerker van Vandemoortele, de directe manager of iemand van de personeelsafdeling, voor een klant de gebruikelijke commerciële contactpersoon). Lees hier de privacyverklaring. 

Anoniem een melding doen via ons onlineportaal Speak Up

Als je je niet op je gemak voelt om rechtstreeks met je eerstelijnscontactpersoon te praten, of als je het gevoel hebt dat er niet naar jou wordt geluisterd, kan je je zorgen kenbaar maken via ons onlineportaal Speak Up. Je melding kan anoniem gedaan worden en wordt telkens met de grootste zorg behandeld. Wij zullen je zaak toewijzen aan een bevoegde zaakbehandelaar die je melding verder onderzoekt.

Belangrijke opmerking voordat je doorklikt naar het online portaal Speak Up: noteer het nummer gekoppeld aan je anonieme melding en maak een wachtwoord aan. Dit zijn de inloggegevens waarmee je op elk moment toegang hebt tot je melding en ook kunt bekijken of er vragen of feedback over je melding zijn binnengekomen.

Om een melding te maken via het webformulier, klik hier.

Je kunt ook een gratis nummer bellen.

Gelieve er hoe dan ook voor te zorgen dat je melding zo nauwkeurig en duidelijk mogelijk is, en de nodige details bevat die een grondig onderzoek mogelijk maken.

Lees onze klokkenluidersprocedure

Het is belangrijk dat je de procedure en je rechten bij het indienen van een melding goed begrijpt. Daarom vragen wij je eerst de klokkenluidersprocedure aandachtig te lezen. Dit zal je helpen te begrijpen wat 'klokkenluiden' betekent en hoe je je bezorgdheden kenbaar kunt maken. We lichten ook toe hoe meldingen worden verwerkt en opgevolgd, en welke garanties Vandemoortele heeft opgesteld om de vertrouwelijkheid te garanderen en je tegen vergeldingsacties te beschermen.

Weet echter dat als je je naam in je melding vermeldt, het onderzoeksteam het onderzoek efficiënter zal kunnen uitvoeren en de nodige maatregelen zal nemen om je doeltreffend te beschermen.

Als je bezorgdheid gaat over duurzame grondstoffen (bijv. een zorg over palmolie), lees dan ook ons klachtenbeleid hier. 

Selecteer je land en taal in de rechterbovenhoek om de relevante documenten in je taal te vinden.

Hoe wordt je melding verwerkt?

 

whistleblowing procedure

 

Nadat je je melding hebt ingediend, zullen wij deze intern onderzoeken zoals verder beschreven in onze klokkenluidersprocedure. We zullen alle meldingen die we ontvangen binnen een redelijke termijn opvolgen en beantwoorden.