Shaping a tasty future

Výskum a vývoj

V 90TÝCH ROKOCH SME EURÓPE DALI DONUT A TERAZ SME JEDNOTKOU NA TRHU.

Neustále zlepšovanie

V našich tímoch výskumu a vývoja po celej Európe pracuje 70 ľudí. 

V jednej chvíli prebieha vždy zhruba 1000 projektov a každý deň v priemere jeden nový začíname.

Nikdy nestojíme na mieste. Neustále sa pýtame, čo môžeme zlepšiť a inovovať.

Shaping a tasty future - budujeme chutnú budúcnosť zodpovedne

Shaping a tasty future - budujeme chutnú budúcnosť zodpovedne

Vášeň pre potraviny nás spája už 117 rokov

Vášeň pre potraviny nás spája už 117 rokov

Inovácia so zákazníkom

Náš model podnikania je B2B2C. Sledujeme a analyzujeme spotrebiteľské správanie a trendy a načúvame potrebám svojich zákazníkov. Vzťahy so zákazníkmi sú pre nás najvyššou prioritou a nadväzujeme s nimi čo najužšiu spoluprácu, aby sme im pomohli vytvoriť nové produkty alebo nájsť spôsoby, ako zlepšiť výrobu tých existujúcich.

Tím výskumu a vývoja úzko spolupracuje s predajným tímom, ako priamym spojením so zákazníkom. Potreby jednotlivých zákazníkov sa líšia, takže interná komunikácia v rámci celej spoločnosti má zásadný význam.

DLHODOBÝ VÝSKUM A VÝVOJ

Oddelenie výskumu a vývoja sa ďalej sústredí aj na strednodobý proaktívny vývoj a dlhodobý výskum, ktorého súčasťou je zlepšovanie kvality, zvyšovanie efektivity prevádzky, analýza všetkých fáz výroby a nových a existujúcich technológií. Tento prístup nás môže naviesť nečakaným smerom, napríklad k spolupráci s univerzitami alebo využitie techník z iných odvetví.

Keď príde inšpirácia

S dobrým nápadom môže prísť ktokoľvek v spoločnosti - nemusí vzniknúť len v oddelení výskumu a vývoja. V celej spoločnosti organizujeme pravidelný brainstorming a dni inovácie, aby sa mohol ozvať ktorýkoľvek z našich odborníkov.

"Je to skvelý pocit, keď má človek nápad a potom po pol roku vidí jeho realizáciu v podobe 60 000 kusov za hodinu na výrobnej linke."

- Eva, procesná inžinierka

Práca vo výskume a vývoji

Zmyslom jedla je pôžitok, uspokojenie a zdieľanie. Náš tím nesedí zavretý v laboratóriu a nehrá sa so skúmavkami odtrhnutý od reality. Naopak sa zaujíma o všetko, čo sa kde udeje. Sústredí sa na rituály spojené s jedlom, sleduje, ako jeme a ako sa o jedlo delíme. Členovia tímu si prezerajú výrobné závody, navštevujú zákazníkov, pomáhajú predajnému tímu, spolupracujú s tímami vedenia kategórií, stretávajú sa s pracovníkmi marketingu, alebo sa vydávajú na dobrodružné výpravy za neznámym jedlom do cudzieho mesta, kde vstrebávajú chute a štýly.

Náš tím sa dá označiť ako srdečný, vystihuje to francúzsky výraz "chaud". S ľuďmi z tímu sa dá príjemne porozprávať, dobre spolupracujú, kladú si tie správne otázky a zaujímajú sa o zákazníkov. Podieľajú sa na rozhodovaní a neustále hľadajú, čo by sa dalo zmeniť.

TÍM SA MUSÍ NEUSTÁLE POHYBOVAŤ NA TRHU, ABY DOKÁZAL „VYČUCHAŤ“ TRENDY, VŽDY SI KLÁSŤ TIE SPRÁVNE OTÁZKY A SPOLOČNE SO ZÁKAZNÍKOM NÁJSŤ VÍZIU, KTORÁ HO BUDE VYSTIHOVAŤ. TAK VZNIKÁ DOBRÁ INOVÁCIA.

ROEL, MANAŽÉR VÝSKUMU A VÝVOJA - PEKÁRENSKE VÝROBKY

Nedávne články