Forma en välsmakande framtid

Forskning och utveckling

VANDEMOORTELE INTRODUCERADE MUNKAR I EUROPA I SLUTET AV 90-TALET OCH NU ÄR VI MARKNADSLEDANDE.

Kontinuerlig förbättring

Det finns 70 personer som arbetar i våra F&U-team runtom i Europa. 

Vi har ca: 1 000 pågående projekt under utveckling samtidigt och vi lanserar i genomsnitt en ny produkt per dag.

Vi står inte och stampar på ett och samma ställe. Vi ifrågasätter alltid vad vi kan förbättra och förnya.

SKAPA EN VÄLSMAKANDE FRAMTID PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT

SKAPA EN VÄLSMAKANDE FRAMTID PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT

En kärleksaffär med mat som varat i 117 år

En kärleksaffär med mat som varat i 117 år

Nyskapande tillsammans med våra kunder

Vi är ett B2B2C-företag. Vi tittar på och analyserar konsumentbeteenden och -trender och vi lyssnar till våra kunders behov. Kundrelationerna är vår första prioritet och vi arbetar så nära som möjligt med dem för att skapa nya produkter och vi letar efter sätt att förbättra den befintliga produktionen.

F&U-teamet har ett nära samarbete med försäljningsteamet, som en direkt koppling till kunden. I och med att alla kunder har olika behov, så är den interna kommunikationen i företaget av avgörande betydelse.

LÅNGSIKTIG FORSKNING OCH UTVECKLING

F&U-avdelningen fokuserar även på delutveckling och långsiktig forskning, som omfattar kvalitetsförbättring, driftseffektivitet, analys av varje produktionssteg, samt nya och befintliga teknologier. Detta kan ta oss i överraskande riktningar, såsom att samarbeta med universitet eller undersöka tekniker inom andra branscher.

Aha-upplevelsen

En bra idé kan komma från vem som helst i företaget - bra idéer kommer inte bara från F&U-avdelningen. Vi har regelbunden brainstorming och innovationsdagar i hela företaget så att varje specialist kan uttrycka sina idéer.

"Det är så spännande att ha en idé och sedan se den förverkligas sex månader senare när 60 000 delar lämnar produktionslinjen i timmen."

- Eva, processingenjör

Att arbeta vid F&U

Mat handlar om glädje, värme och om att dela med sig. De som arbetar i vårt team sitter inte isolerade i ett labb och leker med provrör. De samlar information, iakttar matritualer och tittar på hur vi äter och delar med oss. Vårt team arbetar vid fabrikerna, gör kundbesök, stöttar försäljningsteamet, samarbetar med teamet för avdelningshantering, håller möten med marknadsföringsavdelningen eller ger sig ut på "matsafarier" i främmande städer för att bekanta sig med nya smaker och maträtter.

Vårt team är vad fransmännen kallar 'chaud' - de är lätta att prata med, integrerar sig väl, ställer rätt frågor och är nyfikna på kunderna. De påverkar beslut och letar alltid efter sätt att skapa förändring.

TEAMET MÅSTE VARA NÄRVARANDE PÅ MARKNADEN FÖR ATT KUNNA LUKTA PÅ TRENDERNA OCH STÄNDIGT STÄLLA DE RÄTTA FRÅGORNA OCH ARBETA MED KUNDERNA FÖR ATT FÖRVERKLIGA DERAS VISIONER. PÅ SÅ SÄTT UPPKOMMER BRA INNOVATIONER.

Roel, forsknings- och utvecklingschef - bageriprodukter

Senaste artiklar