Naša spoločnosť

Trvalo udržateľný rozvoj

Shaping a tasty future - budujeme chutnú budúcnosť zodpovedne

Vo Vandemoortele nám na budúcnosti záleží. Vyrábame skvele chutnajúce jedlo a zároveň cítime zodpovednosť. Preto sme definovali štyri oblasti vyjadrujúce naše záväzky do budúcnosti.

Naše vízie a hodnoty

Prinášame skvelú chuť do vašej kuchyne, na váš stôl i na cesty

Zodpovedné využívanie zdrojov

Udržateľnosť našej činnosti nezávisí len na tom, čo robíme my sami, ale aj na tom, čo robia ostatní pre nás. Sme pevne odhodlaní podporovať etické správanie vo svojom dodávateľskom reťazci, aby sme zaistili ohľaduplný prístup k ľuďom i životnému prostrediu.

Ekologicky šetrná výroba

Vo svojich výrobných procesoch používame energiu, vodu, potravinárske suroviny a obaly. Efektívnejším využitím týchto zdrojov sa usilujeme o minimalizáciu odpadu a emisií a tým aj celkového vplyvu našich prevádzok na životné prostredie.

Záväzok voči ľuďom

Je pre nás nevyhnutné zabezpečiť bezpečné pracovisko pre svojich zamestnancov a návštevníkov. Oceňujeme výhody rozmanitej pracovnej sily a pomáhame zamestnancom rozvíjať ich talent. Mimo prostredia spoločnosti sa snažíme konštruktívne a citlivo zapojiť do diania v miestnych komunitách.

Výrobky, ktorým môžete veriť

Ako výrobcovia potravinárskych produktov máme voči svojim zákazníkom mimoriadnu zodpovednosť. Zakladáme si na tom, že ponúkame potraviny, ktoré sú nielen chutné a vysoko kvalitné, ale aj preukázateľne bezpečné. Naše produkty sú úplne transparentné a inovatívnym spôsobom ponúkame spotrebiteľom prospešnejšie potraviny, bez zníženia nárokov na chuťové vlastnosti.

Nedávne články

Chcete sa dozvedieť viac o našej vízii a zodpovednom využívanie zdrojov?