Corona update

Preventívne opatrenia vo Vandemoortele

jak chráníme naše #FoodHeroes

Našou najvyššou prioritou je zabrániť šíreniu koronavírusu v našej organizácie. Preto sme implementovali potrebné hygienické a ochranné predpisy, ktoré chránia našich spolupracovníkov pred ochorením. Našim zamestnancom sme dali pokyn, aby dodržiavali pokyny World Health Organization (WHO):

  • Ruky si často umývajte mydlom a vodou alebo ich dezinfikujte dezinfekčným gélom.
  • Na sušenie rúk vždy používajte papierové utierky namiesto bežných utierok.
  • Nedotýkajte sa rúk a nosa rukami.
  • Pri kašľaní a kýchaní zakryte ústa a nos pokrčeným lakťom.
  • Vyvarujte sa kontaktu s ľuďmi, ktorí kašlú či kýchajú.
  • Netraste si rukami a nebozkávajte sa na tvár.
  • Rešpektujte sociálne odstupňovanie a udržiavajte medzi sebou a ostatnými najmenej 1,5 metra.
  • Ak sa cítite chorý alebo sa u vás objavia respiračné príznaky (horúčka, kašeľ), okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
  • Ak máte príznaky chrípky a cítite sa zle, zostaňte doma a informujte svojho manažéra a HR oddelenie.

Vizuálne pripomenutia týchto pokynov sa pravidelne zdieľajú a zobrazujú na niekoľkých miestach u nás vo společnoti, online aj offline. V kľúčových miestach sú  k dispozícii dezinfekčné prostriedky a gély. Zvýšili sme tiež frekvenciu čistenia a dezinfekcie našich kancelárií, stolov a konferenčných miestností.

 

Ak ste ZÁKAZNÍKOM, více informácii nájdete tu: