Koronavírus spoločne zvládneme

Zabezpečenie kvality a bezpečnosti, pokiaľ ide o pekárenské výrobky, je pre nás mimoriadne dôležité. A koronavírus to nezmení. Poďme spoločne utvárať chutnú a bezpečnú budúcnosť!  

Kto by nechal ešte pred niekoľkými týždňami tie čerstvo upečené rožky a pečivo nedotknuté? Ale nastala táto výnimočná situácia. A kríza Covid-19 vyvoláva množstvo otázok od zákazníkov aj spotrebiteľov ohľadom hygieny a bezpečnosti dopekaných a nebalených pekárenských výrobkov v supermarketoch. 

 Zároveň sú predajci  a dodávatelia dopytovaní, aby spolupracovali na riešení problémov a zabezpečovali nepretržité dodávky potravín spotrebiteľom. 

Chceme vás informovať, že máte našu podporu, a že vám chceme pomôcť udržať vašu pekáreň plne funkčnú  a vašich zákazníkov spokojných - koniec koncov, pekárenské výrobky patria medzi základné potraviny, ktoré ľudia potrebujú. 

 Naším spoločným úsilím môžeme zabezpečiť čo najbezpečnejší prístup k výrobkom na dopekanie ako aj   počas celého procesu dopekania, a uistiť spotrebiteľov, že boli prijaté všetky primerané hygienické a bezpečnostné opatrenia, a bolo im tak poskytnuté čerstvé, chutné a bezpečné pečivo! 

Definovali sme rad jasných odporúčaní na zabezpečenie hygieny a bezpečnosti v pekárni vášho supermarketu. Aby sme uistili spotrebiteľa, vyvinuli sme "rady na podporu pečenia", ktoré môžete vyvesiť v pekárni. 

Definovali sme rad jasných odporúčaní na zabezpečenie hygieny a bezpečnosti v pekárni vášho supermarketu. Aby sme uistili spotrebiteľa, vyvinuli sme rady na podporu pečenia’, ktoré môžete vyvesiť v pekárni.