Corona update

Preventivní opatření ve společnosti Vandemoortele

JAK CHRÁME NAŠe #FoodHeroes

Naší nejvyšší prioritou je zabránit šíření koronaviru v naší organizaci. Proto jsme zavedli nezbytná hygienická pravidla a kontroly, abychom chránili naše spolupracovníky před onemocněním. Našim spolupracovníkům jsme dali pokyn, aby dodržovali pokyny World Health Organization (WHO):

  • Umývejte si často ruce mýdlem a vodou nebo je dezinfikujte dezinfekčním gelem.
  • Pro vysušení rukou vždy používejte papírové ručníky místo běžných ručníků​.
  • Nedotýkejte se obličeje a nosu.
  • Při kašlání a kýchání zakryjte ústa a nos ohnutým loktem.
  • Vyvarujte se kontaktu s lidmi, kteří kýchají.
  • Nepodávejte si ruce a nelíbejte se​.
  • Respektujte sociální distancování a udržujte odstup mezi sebou a ostatními alespoň 1,5 metru​.
  • Pokud se cítíte nemocní nebo se u vás objeví dýchací problémy a příznaky jako - horečka, kašel, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Pokud máte příznaky chřipky a cítíte se nemocní, zůstaňte doma a informujte svého manažera a HR oddělení.

Vizuální zobrazení těchto pokynů jsou pravidelně sdíleny a umístěny na různých místech v celé společnosti, online i offline. V klíčových místech jsou k dispozici dezinfekční prostředky a gely. Zvýšili jsme teké frekvenci čištění a dezinfekce našich kanceláří, psacích stolů a zasedacích místností.

 

pokud jste zákazník, více informací najdete zde: