06 júla 23

Naša správa o pokroku v oblasti palmového oleja za rok 2022: Vedeli ste, že palmový olej sa používa už tisíce rokov?

Naša správa o pokroku týkajúca sa palmového oleja za rok 2022 bola práve zverejnená a je plná zaujímavých faktov o tejto magickej ingrediencii známej ako palmový olej!

Objavte viac a dozviete sa o všetkých úspechoch, ktoré sme dosiahli v roku 2022 pri získavaní trvalo udržateľného palmového oleja v našej NOVEJ správe! Tu je niekoľko súhrnných bodov:

✅ 100 % vysledovateľnosť 

✅ 54 % palmového oleja v našich značkách je certifikovaných ako udržateľný (min. MB)

✅ 100 % vybavovanie sťažností spolu s akčným plánom

✅ Tri dediny v Aceh (Indonézia) súhlasili s dodržiavaním nariadení zameraných na ochranu miestnych lesných oblastí a kľúčových prírodných zdrojo

Prečítajte si našu správu o pokroku týkajúcu sa palmového oleja za rok 2022.

ppr2022 cover page

 

Riešenie problémov v našej dodávateľskej sieti – Náš mechanizmus sťažností pre trvalo udržateľné zdroje.

Naším cieľom je mať pozitívny vplyv na spoločnosť a prevziať za to zodpovednosť nielen v rámci našej spoločnosti, ale aj celej našej dodávateľskej siete. Preto sa zaväzujeme získavať suroviny a prísady, ktoré pochádzajú z oblastí bez odlesňovania, transformácie chránených oblastí a akejkoľvek formy vykorisťovania.

Je dôležité, aby sa palmový olej pestoval a spracovával udržateľným spôsobom, aby sa zabránilo odlesňovaniu, strate biodiverzity a vykorisťovaniu miestnych farmárov.

Vždy, keď sa v našej dodávateľskej sieti zistí nerešpektovanie nášho záväzku zákazu odlesňovania, využívania rašeliny rozvoja a vykorisťovania (No Deforestation Peat development and Exploitation, NDPE), musíme konať. Tento mechanizmus podávania sťažností sme vyvinuli, aby umožniť každému, kto má záujem, podať sťažnosť na ktorúkoľvek stranu zapojenú do našej dodávateľskej siete.

Naším konečným cieľom je dosiahnuť dlhodobú transformáciu postupov získavania zdrojov. Náš mechanizmus podávania sťažností má preto za cieľ:

➡️ Zaviesť rýchly, konzistentný a rešpektujúci mechanizmus na prijímanie, skúmanie a odpovedanie na sťažnosti týkajúce sa trvalo udržateľného získavania zdrojov od zainteresovaných strán.

➡️ Zabezpečenie vhodnej dokumentácie sťažností týkajúcich sa trvalo udržateľného získavania zdrojov a prijatých nápravných opatrení.

➡️ Prispievanie k neustálemu zlepšovaniu výsledkov analýzou trendov a vyvodzovaním záverov.Zistite viac na našich špecializovaných webových stránkach.

 

O spoločnosti Vandemoortele

Spoločnosť Vandemoortele bola založená v roku 1899 ako belgická rodinná firma a odvtedy sa neustále rozvíja a rastie. Za posledné dve desaťročia sme sa stali európskou potravinárskou spoločnosťou s vedúcim postavením v dvoch kategóriách výrobkov: pekárenské výrobky (BP) a Plant-Based Food Solutions. Sme známi tým, že dodávame inovatívne a vysoko kvalitné výrobky.

V roku 2022 dosiahla spoločnosť Vandemoortele obrat približne 1,7 miliardy EUR a zamestnávala 4 600 zamestnancov (trvalých i dočasných). Skupina Vandemoortele má sídlo v belgickom Gente. Máme obchodné zastúpenia v 12 európskych krajinách, ako aj v Spojených štátoch a Ázii. Prevádzkujeme 29 vysokokvalitných výrobných závodov po celej Európe, aby sme zabezpečili dostupnosť na všetkých našich kľúčových trhoch. Z Európy vyvážame do 70 krajín sveta.

Kontakt pre médiá

Radka Ulmannova

radka.ulmannova@vandemoortele.com

+420 257 111 230