06 lipca 23

Nasz raport postępów dotyczący oleju palmowego na rok 2022: Czy wiedziałeś, że olej palmowy jest używany od tysięcy lat?

Nasz raport postępów dotyczący oleju palmowego na rok 2022 właśnie ukazał się i jest pełen interesujących faktów na temat tego magicznego składnika, znanego jako olej palmowy!

Odkryj więcej i dowiedz się o wszystkich osiągnięciach, jakie udało nam się osiągnąć w 2022 roku w zakresie pozyskiwania zrównoważonego oleju palmowego, w naszym NOWYM raporcie! Oto kilka podsumowujących punktów:

100% możliwość śledzenia

54% oleju palmowego w naszych markach ma certyfikat zrównoważonego rozwoju (min. MB)

100% rozpatrywanie skarg wraz z planem działania

Trzy wioski w Aceh (Indonezja) zgodziły się przestrzegać przepisów mających na celu ochronę lokalnych obszarów leśnych i kluczowych zasobów naturalnych

Przeczytaj nasz raport postępów dotyczący oleju palmowego na rok 2022.

ppr2022 cover page

 

Rozwiązanie problemów wzdłuż naszej sieci dostaw - Nasz mechanizm skarg dotyczący zrównoważonego pozyskiwania surowców.

Naszym celem jest wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo oraz wzięcie za to odpowiedzialności, nie tylko w ramach naszej firmy, ale także w całej naszej sieci dostaw. Dlatego zobowiązujemy się do pozyskiwania surowców i składników, które pochodzą z obszarów wolnych od wycinania lasów, przekształcania chronionych terenów oraz jakiejkolwiek formy wyzysku.

Kluczowe jest, aby olej palmowy był uprawiany i przetwarzany z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, aby zapobiegać wycinaniu lasów, utracie bioróżnorodności i wyzyskowi lokalnych rolników.

 

Za każdym razem, gdy wykrywane jest nieprzestrzeganie naszego zobowiązania dotyczącego braku wycinania lasów, torfowisk oraz wyzysku (No Deforestation Peat development and Exploitation, NDPE) w naszej sieci dostaw, musimy podjąć działania. Opracowaliśmy ten mechanizm skarg, aby umożliwić każdemu zainteresowanemu zgłoszenie skargi przeciwko dowolnej stronie zaangażowanej w naszą sieć dostaw.

Naszym ostatecznym celem jest osiągnięcie długoterminowej transformacji praktyk pozyskiwania. Dlatego nasz mechanizm skarg ma na celu:

➡️ Ustanowienie szybkiego, konsekwentnego i szanującego mechanizmu odbierania, badania i reagowania na skargi dotyczące zrównoważonego pozyskiwania ze strony zainteresowanych stron.

➡️ Zapewnienie odpowiedniej dokumentacji skarg dotyczących zrównoważonego pozyskiwania oraz podejmowanych działań naprawczych.

➡️ Przyczynianie się do ciągłego doskonalenia wyników poprzez analizę trendów i wyciąganie wniosków.Dowiedz się więcej na naszej dedykowanej stronie internetowej.

O nAS

Vandemoortele to belgijska firma rodzinna założona w 1899. Od tego czasu nieustannie się rozwijamy i wzmacniamy naszą pozycję.  W ciągu dwóch ostatnich dekad staliśmy się europejskim liderem w kategoriach: Mrożone wyroby piekarnicze oraz Plant-Based Food Solutions. Jesteśmy znani z dostarczania wysokiej jakości, innowacyjnych produktów spożywczych.

W 2023 r. firma Vandemoortele osiągnęła obroty w wysokości około 1.9 mld euro, zatrudniając 4,080 pracowników (stałych i tymczasowych). Główna siedziba Grupy Vandemoortele znajduje się w Gandawie, w Belgii. Posiadamy biura handlowe w 12 krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych i Azji. Działamy w 29-iu zakładach produkcyjnych na terenie całej Europy, zachowując najwyższe standardy jakościowe i zapewniając dostęp do wszystkich kluczowych rynków. Z Europy eksportujemy do 72 krajów na całym świecie.

Aktualności i Media - kontakt:

Marc Croonen

marc.croonen@vandemoortele.com