15 septembra 23

Naša obchodná línia margarínov, kulinárskych tukov a olejov sa stáva Plant-Based Food Solutions

KEĎŽE STRATÉGIA JEDNEJ Z NAŠICH OBCHODNÝCH LÍNIÍ NÁS VEDIE NA CESTU RASTLINNEJ VÝROBY, NASTAL ČAS ZMENIŤ SA A ZAČAŤ BUDOVAŤ NAŠU SVETLÚ BUDÚCNOSŤ. STE PRIPRAVENÍ? PREDSTAVUJEME: RASTLINNÉ POTRAVINOVÉ RIEŠENIA!

Od septembra 2023 sa naša obchodná línia Margaríny, kulinárske tuky a oleje (MCOF) premenuje. Nový názov "Plant-Based Food Solutions" odráža spotrebiteľské trendy a je viac v súlade s našou udržateľnou stratégiou. Nový názov tiež posilní imidž našej spoločnosti v rámci odvetvia a zatraktívni našu zamestnávateľskú značku.

UDRŽATEĽNOSŤ JE ZÁKLADOM NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Ponuka rastlinných potravín a zdravých alternatív je súčasťou našich záväzkov v oblasti udržateľnosti. V spoločnosti Vandemoortele chceme prispieť svojimi odbornými znalosťami a vedomosťami, aby sme reagovali na potreby našich zákazníkov.

3 goals

OSLOVENIE SPRÁVNEHO PUBLIKA

Zmenou značky sme našu obchodnú líniu MCOF postavili do pozície dlhodobo úspešnej na rýchlo sa vyvíjajúcom trhu. Teraz môžeme ľahšie prilákať spotrebiteľov, ktorí si uvedomujú ekologické dôsledky svojho výberu potravín a hľadajú výrobky, ktoré sú v súlade s ich hodnotami.

"SME VÁŠNIVÍ NADŠENCI PRE potraviny"

WeMakeProductsForYouToLove

Sme tím vášnivých nadšencov pre potraviny. V rámci nášho poslania formovať chutnú budúcnosť sa snažíme vytvárať širokú škálu potravinových riešení, ktoré spájajú ľudí, kultúry a tradície. Náš tím má tú česť, že môže svetu dodávať chuť pomocou výrobkov, ktoré miluje, a my ho chceme na tejto zmysluplnej ceste podporovať.

Povzbudzujeme našich spolupracovníkov, aby mysleli ďalej a poskytovali najlepšiu chuť, najlepšiu kvalitu a najlepšie služby, ktoré nielen spĺňajú súčasné potreby, ale predvídajú aj budúce požiadavky.  Ponúkame inovatívne, čisté a zdravé pracovisko, kde naši spolupracovníci môžu tvoriť s vášňou, vyrábať s radosťou a šíriť výrobky do sveta s láskou, pripravení na to, aby si ich naši zákazníci a spotrebitelia zamilovali.

#ShareOurTasteForLife

PRIDAJTE SA K NAŠEJ VEĽKEJ MALEJ RODINE

Máte záujem objaviť chutný svet rastlinných potravín spoločnosti Vandemoortele? Pozrite si naše chutné pracovné príležitosti! 

O spoločnosti Vandemoortele

Spoločnosť Vandemoortele bola založená v roku 1899 ako belgická rodinná firma a odvtedy sa neustále rozvíja a rastie. Za posledné dve desaťročia sme sa stali európskou potravinárskou spoločnosťou s vedúcim postavením v dvoch kategóriách výrobkov: pekárenské výrobky (BP) a Plant-Based Food Solutions. Sme známi tým, že dodávame inovatívne a vysoko kvalitné výrobky.

V roku 2022 dosiahla spoločnosť Vandemoortele obrat približne 1,7 miliardy EUR a zamestnávala 4 600 zamestnancov (trvalých i dočasných). Skupina Vandemoortele má sídlo v belgickom Gente. Máme obchodné zastúpenia v 12 európskych krajinách, ako aj v Spojených štátoch a Ázii. Prevádzkujeme 29 vysokokvalitných výrobných závodov po celej Európe, aby sme zabezpečili dostupnosť na všetkých našich kľúčových trhoch. Z Európy vyvážame do 70 krajín sveta.

Kontakt pre médiá

Radka Ulmannova

radka.ulmannova@vandemoortele.com

+420 257 111 230