19 máj 23

Diverzita a inklúzia v centru našej stratégie ľudských zdrojov

Vo Vandemoortele pracuje viac ako 80 rôznych národností. Ľudia s rôznymi rodovými identitami a orientáciami, s rôznymi presvedčeniami. Na počesť Medzinárodného dňa ľudských zdrojov 20. mája sa hlbšie ponárame do našej politiky diverzity a inklúzie. Toto je téma blízka nášmu srdcu.

VDM peoplePREČO SA SNAŽÍME O ROZMANITÉ A INKLUZÍVNE PRACOVISKO

Rešpekt je základná hodnota

Rešpekt je základom našej identity, konania a našich vzťahov navonok aj interne. Pracujeme v súlade so zásadami čestnosti a úcty ku všetkým.

Diverzita prináša mnoho výhod

Väčší rast tržieb, väčšia ochota inovácie, možnosť náboru silnejších a samozrejme rôznorodejších zamestnancov a vyššia retencia zamestnancov.

Naša spoločenská a morálna povinnosť

Vybudovať rôznorodé a inkluzívne pracovné prostredie, ktoré odráža spoločnosť, ktorej slúžime.

quote D&I Marc Croonen

NÁŠ POKROK V ROKU 2022

V rokoch 2020 až 2022 sme dosiahli významný pokrok v oblasti rodovej diverzity a inklúzie. Percento žien v riadiacich pozíciách sa zvýšilo z 23 % na 29,5 %. Naším cieľom je do roku 2025 zvýšiť podiel žien na minimálne 40 %. Zlepšili sme aj počet žien identifikovaných ako potenciálne nástupkyne na vedúcich pozíciách, a to z 54 % na 58,6 %. To znamená, že pre 58,6 % našich následných nominácií bola navrhnutá aspoň jedna interná kandidátka.

Goals 2025 - progress 2022

V našej spoločnosti dbáme na to, aby sa každý, bez ohľadu na to, kto je a čo robí v podnikaní, cítil rovnako angažovaný a podporovaný vo všetkých oblastiach pracoviska. Budovanie vzťahov s ľuďmi s rôznymi myšlienkami, štýlom práce a rôznorodým kultúrnym zázemím nám prináša mnoho výhod.

Či viete?

Od začiatku rusko-ukrajinského konfliktu naša poľská továreň v Lodži privítala mnohých ukrajinských kolegov a kolegýň. Aby sme im umožnili používať online nástroj Peer2Peer s názvom „I CARE“ na zlepšenie bezpečnosti na pracovisku, vyvinuli sme preklad do ukrajinčiny. V priebehu dvoch mesiacov závod v Lodži zaznamenal takmer 150 interakcií týkajúcich sa bezpečného alebo nebezpečného správania, čo predstavuje aktívnou súčasťou našej silnej kultúry bezpečnosti na pracovisku.

V súčasnosti má približne 50 % zamestnancov továrne v Lodži ukrajinské občianstvo. Väčšina z nich pracuje ako robotníci, iní zastávajú vedúce funkcie vo výrobnom závode. Naša spoločnosť prekladá aj všetky naše bezpečnostné postupy, počnúc bezpečnostnými inšpekciami až po školenia, do ukrajinčiny.

Marc Croonen, riaditeľ ľudských zdrojov, udržateľnosti, bezpečnosti a komunikácie, povedal: „Rôznorodé tímy sú schopné podávať lepšie výkony a byť úspešnejšie, pretože zahŕňajú viac uhlov pohľadu. Inkluzívne tímy majú tiež pozitívny vplyv na angažovanosť, pohodu a absenciu. Viac informácií o našom záväzku zlepšovať kvalitu života nájdete na našej webovej stránke

Prečítajte si viac o našom záväzku zlepšovať životy

goals

 

O spoločnosti Vandemoortele

Spoločnosť Vandemoortele bola založená v roku 1899 ako belgická rodinná firma a odvtedy sa neustále rozvíja a rastie. Za posledné dve desaťročia sme sa stali európskou potravinárskou spoločnosťou s vedúcim postavením v dvoch kategóriách výrobkov: pekárenské výrobky (BP) a Plant-Based Food Solutions. Sme známi tým, že dodávame inovatívne a vysoko kvalitné výrobky.

V roku 2022 dosiahla spoločnosť Vandemoortele obrat približne 1,7 miliardy EUR a zamestnávala 4 600 zamestnancov (trvalých i dočasných). Skupina Vandemoortele má sídlo v belgickom Gente. Máme obchodné zastúpenia v 12 európskych krajinách, ako aj v Spojených štátoch a Ázii. Prevádzkujeme 29 vysokokvalitných výrobných závodov po celej Európe, aby sme zabezpečili dostupnosť na všetkých našich kľúčových trhoch. Z Európy vyvážame do 70 krajín sveta.

Kontakt pre médiá

Radka Ulmannova

radka.ulmannova@vandemoortele.com

+420 257 111 230