19 Květen 23

Diverzita a inkluze v centru naší strategie lidských zdrojů

Ve Vandemoortele pracuje více než 80 různých národností. Lidé s různými genderovými identitami a orientacemi, s různými přesvědčeními. Na počest Mezinárodního dne lidských zdrojů 20. května se hlouběji noříme do naší politiky diverzity a inkluze. Toto je téma blízké našemu srdci.

VDM peoplePROČ SE SNAŽÍME O ROZMANITÉ A INKLUZIVNÍ PRACOVIŠTĚ

♡ Respekt je základní hodnota

Respekt je základem naší identity, jednání a našich vztahů navenek i interně. Pracujeme v souladu se zásadami čestnosti a úcty ke všem.

♡ Diverzita přináší mnoho výhod

Větší růst tržeb, větší ochota inovace, možnost náboru silnějších a samozřejmě různorodějších zaměstnanců a vyšší retence zaměstnanců.

♡ Naše společenská a morální povinnost

Vybudovat různorodé a inkluzivní pracovní prostředí, které odráží společnost, které sloužíme.

quote D&I Marc Croonen

NÁŠ POKROK V ROCE 2022

V letech 2020 až 2022 jsme dosáhli významného pokroku v oblasti genderové rozmanitosti a inkluze. Procento žen v řídících pozicích se zvýšilo z 23 % na 29,5 %. Naším cílem je do roku 2025 zvýšit podíl žen na minimálně 40 %. Zlepšili jsme také počet žen identifikovaných jako potenciální nástupkyně na vedoucích pozicích, a to z 54 % na 58,6 %. To znamená, že pro 58,6 % našich následných nominací byla navržena alespoň jedna interní kandidátka.

Goals 2025 - progress 2022

V naší společnosti dbáme na to, aby se každý, bez ohledu na to, kdo je a co dělá v podnikání, cítil stejně angažovaný a podporovaný ve všech oblastech pracoviště. Budování vztahů s lidmi s různými myšlenkami, stylem práce a různorodým kulturním zázemím nám přináší mnoho výhod.

Zda víte?

Od začátku rusko-ukrajinského konfliktu naše polská továrna v Lodži přivítala mnoho ukrajinských kolegů a kolegyň. Abychom jim umožnili používat online nástroj Peer2Peer s názvem „I CARE“ ke zlepšení bezpečnosti na pracovišti, vyvinuli jsme překlad do ukrajinštiny. Během dvou měsíců závod v Lodži zaznamenal téměř 150 interakcí týkajících se bezpečného nebo nebezpečného chování, což představuje aktivní součástí naší silné kultury bezpečnosti na pracovišti.

V současnosti má přibližně 50 % zaměstnanců továrny v Lodži ukrajinské občanství. Většina z nich pracuje jako dělníci, jiní zastávají vedoucí funkce ve výrobním závodě. Naše společnost překládá i všechny naše bezpečnostní postupy, počínaje bezpečnostními inspekcemi až po školení, do ukrajinštiny.

Marc Croonen, ředitel lidských zdrojů, udržitelnosti, bezpečnosti a komunikace, řekl: „Různorodé týmy jsou schopny podávat lepší výkony a být úspěšnější, protože zahrnují více úhlů pohledu. Inkluzivní týmy mají také pozitivní vliv na angažovanost, pohodu a absenci.“ Více informací o našem závazku zlepšovat kvalitu života naleznete na naší webové stránce.

Přečtěte si více o našem odhodlání zlepšovat životy

goals

 

O společnosti Vandemoortele

Společnost Vandemoortele byla založena v roce 1899 jako belgická rodinná firma a od té doby neustále roste a rozvíjí se. Během posledních dvou desetiletí jsme se stali evropskou potravinářskou společností s vedoucím postavením ve dvou kategoriích výrobků: pekařské výrobky (BP) a Plant-Based Food Solutions. Jsme známí tím, že dodáváme inovativní a vysoce kvalitní výrobky.

V roce 2022 společnost Vandemoortele realizovala obrat ve výši přibližně 1,7 miliardy EUR a zaměstnávala 4 600 (stálých i dočasných) spolupracovníků. Sídlo skupiny Vandemoortele se nachází v belgickém Gentu. Obchodní zastoupení máme ve 12 evropských zemích a také ve Spojených státech a Asii. Provozujeme 29 vysoce kvalitních výrobních závodů po celé Evropě, abychom zajistili dostupnost na všechny naše klíčové trhy. Z Evropy vyvážíme do 70 zemí světa.

Kontakt pro média

Radka Ulmannova

radka.ulmannova@vandemoortele.com

+420 257 111 230