Naša výročná integrovaná správa je cenným zdrojom informácií. Aby ste nás lepšie spoznali, zdieľame niekoľko fascinujúcich faktov. Pripravení? Ideme na to!

1. V novembri 2022 sme otvorili kanceláriu Vandemoortele v Šanghaji.

Vandemoortele China začalo svoju činnosť 1. novembra, aby podporila našu expanziu na ázijských trhoch. V minulom roku náš exportný tím po prvýkrát predstavil naše pekárenské výrobky na významných veľtrhoch v Číne a Singapure.

dubai - donut

2. Naše donutové prietokové balenia obsahujú o 85 % menej plastov ako naše blistrové balenia.

Prietokové balenia sú čiastočne vyrobené z kartónu. Prechod z blistrových balení na prietokové balenie znížil našu uhlíkovú stopu o 40 % a priniesol logistické výhody, keďže na každú paletu sa nám zmestí o 39 % viac balení.

3. Vandemoortele zamestnáva 2862 manuálnych pracovníkov, stálych aj dočasných.

Z 2217 stálych manuálnych pracovníkov je 1612 mužov a 605 žien. Máme aj 645 brigádnikov.

gold cup - factory worker

4. V roku 2022 sme uviedli na trh náš prvý margarín Gold Cup® bez prídavných látok E.

V roku 2020 sme spustili projekt na odstránenie čo najväčšieho množstva prídavných látok E (látok pridávaných do potravín) z našej profesionálnej série margarínov Gold Cup®. Výsledkom je, že sme vyvinuli náš prvý margarín Gold Cup® bez prísad E.

5. V celej Európe pracuje v tímoch 75 kolegov z výskumu a vývoja.

Členovia nášho výskumného a vývojového tímu pochádzajú z rôznych oblastí, ako sú pekári, technológovia potravín a obalov, pilotní operátori, senzorickí experti a výskumníci.

RnD - food safety

6. V roku 2022 sme v porovnaní s rokom 2016 zaznamenali o 57 % menej sťažností na bezpečnosť potravín.

Pracujeme na tom, aby sa to do roku 2025 zvýšilo na 63 %.

>>Byť lídrom v oblasti bezpečnosti potravín je jedným z našich cieľov v rámci záväzku Udržateľnej výživy.

Jean Vandemoortele - quote report

7. V súčasnosti vyvážame naše produkty z Európy do 70 krajín sveta.„V roku 2023 budeme pokračovať v geografickej expanzii a ešte viac sa zameriame na exportné príležitosti,“ hovorí Jean Vandemoortele, predseda predstavenstva.

Vandemoortele transport truck

8. V porovnaní s rokom 2020 sme zaznamenali 30% pokles emisií z dopravnej činnosti vlastného vozového parku.

Naším dlhodobým cieľom je dosiahnuť čistý nulový zostatok. Je to obrovská výzva, ale plne sa tomu venujeme!

line

Výročná integrovaná správa 2022: srdečne vás pozývame, aby ste sa zoznámili s Vandemoortele.

>>Prečítajte si našu správu.

O spoločnosti Vandemoortele

Spoločnosť Vandemoortele bola založená v roku 1899 ako belgická rodinná firma a odvtedy sa neustále rozvíja a rastie. Za posledné dve desaťročia sme sa stali európskou potravinárskou spoločnosťou s vedúcim postavením v dvoch kategóriách výrobkov: pekárenské výrobky (BP) a Plant-Based Food Solutions. Sme známi tým, že dodávame inovatívne a vysoko kvalitné výrobky.

V roku 2022 dosiahla spoločnosť Vandemoortele obrat približne 1,7 miliardy EUR a zamestnávala 4 600 zamestnancov (trvalých i dočasných). Skupina Vandemoortele má sídlo v belgickom Gente. Máme obchodné zastúpenia v 12 európskych krajinách, ako aj v Spojených štátoch a Ázii. Prevádzkujeme 29 vysokokvalitných výrobných závodov po celej Európe, aby sme zabezpečili dostupnosť na všetkých našich kľúčových trhoch. Z Európy vyvážame do 70 krajín sveta.

Kontakt pre médiá

Radka Ulmannova

radka.ulmannova@vandemoortele.com

+420 257 111 230