08 februára 23

S radosťou oznamujeme, že naša továreň v Izegem získala druhé ocenenie „Továreň budúcnosti“

S radosťou oznamujeme, že naša továreň v Izegem získala druhé ocenenie „Továreň budúcnosti“. Predĺženie tohto ocenenia o ďalšie 3 roky je pre nás veľkou cťou! Toto ocenenie sme získali aj v roku 2020. Toto rozlíšenie potvrdzuje, že naša továreň v Izegem je vzorovou továrňou vo vnútri aj mimo Vandemoortele.

V tohtoročnej edícii pre rok 2023 sa Vandemoortele pripojil k zoznamu víťazov spolu s mnohými ďalšími úspešnými spoločnosťami, ako sú Barry Callebaut Group, Pomuni, Audi Brussels, TotalEnergies a Daikin Europe. 

Izegem | Factory of the future 2023



Továreň budúcnosti

Továreň budúcnosti je výrobná spoločnosť orientovaná na budúcnosť, ktorá využíva najpokročilejšie digitálne technológie na implementáciu inteligentných a udržateľných procesov. Kreatívne a optimálne využíva dostupné materiály a energiu a zameriava sa na inovatívne obchodné modely so zameraním na posilnenie postavenia zamestnancov. Jej produkty sa často vyznačujú vysokou pridanou hodnotou a flexibilne reagujú na čoraz špecifickejšie potreby zákazníkov. Toto ocenenie sa každoročne udeľuje niekoľkým spoločnostiam vo Flámsku, ktoré spĺňajú 7 transformačných kritérií. Víťazi sa môžu 3 roky nazývať Továreň budúcnosti.

Predlžujúc náš status Továrne budúcnosti

Stéphane Casteleyn, vedúci závodu: „Napriek obdobiam globálnej krízy v rokoch 2020-2022 v dôsledku COVID-19 a vojny na Ukrajine sme nestlačili tlačidlo pauzy, ale pokračovali sme vo vývoji. Flexibilita, odolnosť a vytrvalosť v našej organizácii boli v tomto kontexte nevyhnutné.

Sme veľmi hrdí na úspechy všetkých tímov za posledné tri roky, a preto sme sa rozhodli opäť zúčastniť. Nie pre samotnú odmenu, ale ako uznanie za prácu našich spolupracovníkov. Navyše, filozofia a rámec 7 „transformácií“ (ako je digitálne, zelené, inteligentné, zamerané na človeka atď.) nám pomáha presne načrtnúť a zamerať sa na rozvoj našich budúcich plánov. Ako to dobre opísal jeden z našich kolegov, stávame sa továrňou našej budúcnosti.“

Gregory Decottenier, manažér prevádzkovej dokonalosti: „Vandemoortele Izegem bol vyznamenaný ako jeden z popredných a popredných príkladov vo Flámsku! Toto ocenenie je uznaním tvrdej práce, ktorú vykonali všetci angažovaní kolegovia v Izegeme vrátane služieb skupiny Vandemoortele za posledné 3 roky. Potvrdzuje to aj to, že sa ako spoločnosť stále ideme správnym smerom.“

Quote Gregory

O spoločnosti Vandemoortele

Spoločnosť Vandemoortele bola založená v roku 1899 ako belgická rodinná firma a odvtedy sa neustále rozvíja a rastie. Za posledné dve desaťročia sme sa stali európskou potravinárskou spoločnosťou s vedúcim postavením v dvoch kategóriách výrobkov: pekárenské výrobky (BP) a Plant-Based Food Solutions. Sme známi tým, že dodávame inovatívne a vysoko kvalitné výrobky.

V roku 2023 dosiahla spoločnosť Vandemoortele obrat približne 1.9 miliardy EUR a zamestnávala 4,080 zamestnancov (trvalých i dočasných). Skupina Vandemoortele má sídlo v belgickom Gente. Máme obchodné zastúpenia v 12 európskych krajinách, ako aj v Spojených štátoch a Ázii. Prevádzkujeme 29 vysokokvalitných výrobných závodov po celej Európe, aby sme zabezpečili dostupnosť na všetkých našich kľúčových trhoch. Z Európy vyvážame do 72 krajín sveta.

Kontakt pre médiá

Radka Ulmannova

radka.ulmannova@vandemoortele.com

+420 257 111 230