Keďže podporujeme eko-efektívnu výrobu, je naším cieľom výrazne znížiť spotrebu energie a emisií skleníkových plynů. Od roku 2017 sme sa zaviazali ku kúpe 50% elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

O spoločnosti Vandemoortele

Spoločnosť Vandemoortele bola založená v roku 1899 ako belgická rodinná firma a odvtedy sa neustále rozvíja a rastie. Za posledné dve desaťročia sme sa stali európskou potravinárskou spoločnosťou s vedúcim postavením v dvoch kategóriách výrobkov: pekárenské výrobky (BP) a margaríny, kuchynské oleje a tuky (MCOF). Sme známi tým, že dodávame inovatívne a vysoko kvalitné výrobky.

V roku 2021 dosiahla spoločnosť Vandemoortele obrat približne 1,3 miliardy EUR a zamestnávala 4 800 zamestnancov (trvalých i dočasných). Skupina Vandemoortele má sídlo v belgickom Gente. Máme obchodné zastúpenia v 12 európskych krajinách, ako aj v Spojených štátoch. Prevádzkujeme viac ako 28 vysokokvalitných výrobných závodov po celej Európe, aby sme zabezpečili dostupnosť na všetkých našich kľúčových trhoch. Z Európy vyvážame do 95 krajín sveta.

Kontakt pre médiá

Radka Ulmannova
radka.ulmannova@vandemoortele.com

+420 257 111 230