Keďže podporujeme eko-efektívnu výrobu, je naším cieľom výrazne znížiť spotrebu energie a emisií skleníkových plynů. Od roku 2017 sme sa zaviazali ku kúpe 50% elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

O spoločnosti Vandemoortele

Vandemoortele je európskou potravinárskou spoločnosťou s vedúcou pozíciou na trhu. Vandemoortele sa zameriava na dve hlavné činnosti: pekárenské výrobky a tiež margaríny, oleje a tuky.

V roku 2019 Vandemoortele realizovala príjmy zhruba 1,4 miliardy eur s 5100 zamestnancami pracujúcimi v 12 európskych krajinách av Spojených štátoch. V každej zemi je samostatná kancelária. Sídlo našej spoločnosti sa nachádza v belgickom Gente.

Kontakt pre médiá

Radka Ulmannova
radka.ulmannova@vandemoortele.com

+420 257 111 230