Som en del av vår strävan efter miljöeffektiv produktion, försöker vi att minska vår energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Vi har åtagit oss att köpa 50 % av vår el från förnybara källor år 2017.

Om Vandemoortele

Vandemoortele är en ledande europeisk livsmedelsfirma som tillverkar och säljer livsmedelsprodukter av hög kvalitet. Vandemoortele har två affärsområden; bageriprodukter samt margariner, kulinariska oljor och fetter.

År 2020, Vandemoortele omsätter ca 1,2 miljarder euro med 4 500 anställda. Organisationen är närvarande i 12 europeiska länder och i USA med egna försäljningsorganisationer och / eller produktionsanläggningar. Dess huvudkontor ligger i Gent, Belgien.

News & Media Contact

Flore Couvreur
flore.couvreur@vandemoortele.com