Udržitelný rozvoj

Ekologicky šetrná výroba

Respekt je v naší společnosti důležitou hodnotou.

Jak respekt k ostatním, ale také k naší krásné planetě. Proto se zaměřujeme na co nejefektivnější využití energie, vody, ingrediencí i obalů a snažíme se omezit odpad a emise na minimum.

 

Snížení množství odpadu

Naším cílem je minimalizovat odpady a ztráty potravin, tak současně maximalizovat efektivní využívání přírodních zdrojů v našich operacích. 

Odstraňování odpadu z obalů začíná optimalizací obalu výrobku už ve fázi návrhu. Naši konstruktéři usilují o minimalizaci hmotnosti a zbytečného prostoru bez ohrožení bezpečnosti potravin našich výrobků a zároveň udržování robustnosti v celém dodavatelském řetězci.

Jako součást našeho procesu snižování odpadu se snažíme spolupracovat s našimi dodavateli na způsobech jak minimalizovat obaly dodávaných surovin. Například pravidelně kontrolujeme proveditelnost použití hromadných dodávek namísto přísad dodávaných v jednotlivých pytlích.

 

Emise z výroby

Naším cílem je významně snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů. Zavedli jsme komplexní soubor technických opatření, jako je lepší izolace budov, nejlepší technologie chlazení čpavku, stejně jako rekuperace tepla u zařízení na chlazení a stlačený vzduch. Provádíme postupný přesun na 100% LED osvětlení v našich továrnách a skladech. A do roku 2020 bude 100% elektřiny, kterou kupujeme, z obnovitelných zdrojů.

Abychom výrazně snížili spotřebu vody a vypouštění odpadních vod, investovali jsme do opatření, jako jsou techniky chemického čištění a automatizované kanalizace na chladicí věže. Podařilo se nám snížit odpadní vody o 20% od roku 2010 do roku 2015.

Snížení emisí z dopravy

Jedním z hlavních způsobů, jakým se snažíme snížit emise z našich distribučních činností, je zlepšení účinnosti paliv z našich vozidel. Za tímto účelem využíváme širokou škálu technologií a systémů, jako je efektivní plánování tras, automatizovaná změna rychlosti, automatické řízení start-stop, deaktivace válců, pomocné agregáty (benzín a elektřina) a speciální výcvik úsporného řízení pro naše řidiče.

Paletizační software optimalizuje konfiguraci palet, což pomáhá zvýšit efektivitu při nakládání našich nákladních automobilů.

Naše ekologické ukazatele

Každé výrobní zařízení v naší společnosti měří svou životní výkonnost pomocí šesti ekologických indikátorů: spotřeba energie, související emise CO2, spotřeba vody, vypouštění odpadních vod, ekologické zatížení odpadních vod a nerozdělený pevný odpad. To jsou základy pro neustálé zlepšování s cílem dále snižovat dopady na životní prostředí.