Sustainable development

Eco-efficient production

Respect is een belangrijke waarde in ons bedrijf.

Respect voor anderen natuurlijk, maar ook voor onze mooie planeet. Daarom streven wij ernaar om op de meest efficiënte manier energie, water, voedingsingrediënten en verpakkingen te gebruiken en proberen afval en emissies tot een minimum te beperken.

 

Afval verminderen

Ons doel is het minimaliseren van afval en voedsel verlies, en het maximaliseren van het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen gedurende onze activiteiten. Reductie van verpakkingsafval start door het optimaliseren van de verpakking van het product in de ontwerpfase. Onze ontwerpers hebben tot doel het gewicht en de verspilde ruimte te minimaliseren zonder de voedselveiligheid van onze producten in gevaar te brengen, terwijl ook de robuustheid in de ganse toeleveringsketen wordt gehandhaafd.

Als onderdeel van ons afvalreductie proces kijken we samen met onze leveranciers naar manieren om de verpakking van onze ingrediënten te minimaliseren.. Bijvoorbeeld als standaard controleren we regelmatig de haalbaarheid van het gebruik van bulk leveringen in plaats van ingrediënten die worden geleverd in individuele zakken.

 

Emissies van de productie

Wij streven naar een aanzienlijke vermindering van ons energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen. We hebben een uitgebreide set van technische maatregelen, zoals een betere isolatie van gebouwen, de beste-in-klasse ammoniak-koeling technologie, evenals warmterecuperatie op koeling en perslucht installaties. We maken een geleidelijke verschuiving naar 100% LED verlichting in onze fabrieken en magazijnen. En tegen 2020 zal 100% van de elektriciteit die we kopen komen uit hernieuwbare bronnen.

Om ons waterverbruik en afvalwaterlozing aanzienlijk te verminderen hebben we geïnvesteerd in maatregelen zoals droogkuis technieken en geautomatiseerde afvoerkanalen op koeltorens. We zijn erin geslaagd om de lozing van afvalwater te verminderen met 20% van 2010 tot 2015.

Vermindering van de uitstoot van vervoer

Eén van de belangrijkste manieren om de uitstoot van onze distributieactiviteiten te verminderen is door de brandstofefficiëntie van onze voertuigen te verbeteren.. Hiertoe gebruiken we een breed scala van technologieën en systemen, zoals een efficiënte routeplanning, geautomatiseerde versnellingswisselingen, automatische start-stop controles, cilinder deactivering, hulpaggregaten (benzine en elektriciteit), en speciale training in zuinig rijden voor onze chauffeurs.

Palletisatie software optimaliseert de configuratie van pallets die de efficiëntie bij het laden van onze vrachtwagens helpt verbeteren.

Onze eco-indicatoren

Elke productiefaciliteit in ons bedrijf meet haar milieuprestaties met behulp van zes Eco-indicatoren: energieverbruik, gerelateerde CO2-uitstoot, waterverbruik, afvalwaterlozing, organische belasting op afvalwater en niet-gesorteerde vaste afvalstoffen. Die zijn de basis voor voortdurende verbeteringen om de milieueffecten verder te verminderen