14 január 19

Zásobovanie vajcami v spoločnosti Vandemoortele

V spoločnosti Vandemoortele sa staráme o dobré životné podmienky zvierat. Veríme, že je našou povinnosťou používať tie vajcia, ktoré so sebou nenesú zlé podmienky pre chov sliepok. Preto sa od roku 2019 zaväzujeme používať iba tie vajcia, ktoré nepochádzajú z klietkových chovov (*).
Pre vajcia, ktoré používame v našich omáčkach, ideme ešte ďalej a nakupujeme len vajcia z voľného výbehu, a to už od roku 2016.

Viac info: Egg Sourcing Charter

(*) Platí pre všetky vajcia, ktorá nakupujeme (čerstvé vajcia, sušené vajcia, vaječné žĺtky, sušené vaječné žĺtky, vaječné bielky, sušené vaječné bielky).
 

O spoločnosti Vandemoortele

Spoločnosť Vandemoortele bola založená v roku 1899 ako belgická rodinná firma a odvtedy sa neustále rozvíja a rastie. Za posledné dve desaťročia sme sa stali európskou potravinárskou spoločnosťou s vedúcim postavením v dvoch kategóriách výrobkov: pekárenské výrobky (BP) a Plant-Based Food Solutions. Sme známi tým, že dodávame inovatívne a vysoko kvalitné výrobky.

V roku 2022 dosiahla spoločnosť Vandemoortele obrat približne 1,7 miliardy EUR a zamestnávala 4 600 zamestnancov (trvalých i dočasných). Skupina Vandemoortele má sídlo v belgickom Gente. Máme obchodné zastúpenia v 12 európskych krajinách, ako aj v Spojených štátoch a Ázii. Prevádzkujeme 29 vysokokvalitných výrobných závodov po celej Európe, aby sme zabezpečili dostupnosť na všetkých našich kľúčových trhoch. Z Európy vyvážame do 70 krajín sveta.

Kontakt pre médiá

Radka Ulmannova
radka.ulmannova@vandemoortele.com

+420 257 111 230