07 června 23

Globální den bezpečnosti potravin: Ne každý hrdina nosí plášť

Bezpečnost potravin hraje klíčovou roli při zajišťování toho, aby potraviny zůstaly bezpečné v každé fázi potravinového řetězce: od výroby, přes sběr, zpracování, skladování, distribuci až po přípravu a konzumaci.

S odhadovanými 600 miliony případů onemocnění na nemoci přenášené potravinami ročně nebezpečné potraviny nadále představují hrozbu pro lidské zdraví a ekonomiku.

banner world food safety day

Dnes slavíme Světový den bezpečnosti potravin. Každého 7. června je cílem upozornit a podnítit opatření k prevenci, odhalování a řízení rizik spojených s přenosem nemocí přenášených potravinami, což přispívá k bezpečnosti potravin, lidskému zdraví, ekonomickému blahobytu, zemědělství, přístupu na trhy, cestovnímu ruchu a udržitelnému rozvoji. Letos se Světový den bezpečnosti potravin zaměřuje na potravinové normy.

Nemoci přenášené potravinami každoročně postihnou jednoho z deseti lidí na celém světě. Potravinové normy nám pomáhají zajistit, aby to, co jíme, bylo bezpečné.

Ve Vandemoortele se snažíme být lídry v oblasti bezpečnosti potravin.Přijali jsme všechna potřebná opatření, abychom zabránili kontaminaci cizími tělesy, alergeny, chemikáliemi nebo mikrobiologickými prvky. Naše politika týkající se cizích předmětů pro obchodní linii BP zahrnuje protokol k zabránění přítomnosti plastových kousků, kovu nebo hmyzu v našich potravinách. Tato politika byla zavedena i na stránkách MCOF, kde se zaměřujeme na výměnu znalostí.

Tento dokument byl vyvinut ke zlepšení prevence přítomnosti cizích těles a sestává z mezerové analýzy požadavků, které musí být splněny k zajištění bezpečnosti potravin. Na základě této politiky naši manažeři kvality provádějí analýzu nedostatků a vytvářejí specifické akční plány pro svá oddělení.

Lien quote

Hlavními tématy této politiky jsou:

  • Zapojení managementu;
  • Detekční metody (detekce kovů a rentgenové záření);
  • Balení;
  • Přísady;
  • Uvolněná zařízení;
  • Životní prostředí;
  • Údržba a zásahy;
  • Trvalé vybavení a infrastruktura;
  • Analýza nebezpečí a kritické kontrolní body (HACCP);
  • Jiné postupy (viz níže).

Zavedením tohoto postupu jsme také dosáhli našeho cíle snížit počet stížností na bezpečnost potravin o 57 % v roce 2022.

Tento postup však není jediným způsobem, jak zajistit bezpečnost potravin. Děláme to různými způsoby.

Více se dozvíte v naší výroční integrované zprávě za rok 2022.

O společnosti Vandemoortele

Společnost Vandemoortele byla založena v roce 1899 jako belgická rodinná firma a od té doby neustále roste a rozvíjí se. Během posledních dvou desetiletí jsme se stali evropskou potravinářskou společností s vedoucím postavením ve dvou kategoriích výrobků: pekařské výrobky (BP) a Plant-Based Food Solutions. Jsme známí tím, že dodáváme inovativní a vysoce kvalitní výrobky.

V roce 2022 společnost Vandemoortele realizovala obrat ve výši přibližně 1,7 miliardy EUR a zaměstnávala 4 600 (stálých i dočasných) spolupracovníků. Sídlo skupiny Vandemoortele se nachází v belgickém Gentu. Obchodní zastoupení máme ve 12 evropských zemích a také ve Spojených státech a Asii. Provozujeme 29 vysoce kvalitních výrobních závodů po celé Evropě, abychom zajistili dostupnost na všechny naše klíčové trhy. Z Evropy vyvážíme do 70 zemí světa.

Kontakt pro média

Radka Ulmannova

radka.ulmannova@vandemoortele.com

+420 257 111 230