Jako jeden z wiodących europejskich producentów żywności, jesteśmy w pełni świadomi roli jaką odgrywamy w procesie pozyskiwania soi. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest dostarczanie naszym klientom produktów sojowych, które nie mają żadnego związku z wylesianiem, zarówno bezpośrednio, jak i przez działania powiązane. Vandemoortele jest członkiem Okrągłego Stołu ds. Odpowiedzialnego Sektora Soi (RTRS)  od 2011 roku. Od 2015 r. odnotowaliśmy nasze postępy w RTRS. Dzisiaj oficjalnie uruchamiamy Kartę Pozyskiwania Soi. Do końca 2017 roku cała soja, którą kupujemy dla naszych marek konsumenckich, będzie w 100% certyfikowana ekologicznie. Dzięki temu silnemu zaangażowaniu wnosimy istotny wkład w przekształcenie rynku w kierunku pozyskiwania soi z odpowiedzialnych źródeł.

Kształtujmy smaczną przyszłość w odpowiedzialny sposób!

O Vandemoortele

Grupa Vandemoortele jest belgijskim biznesem rodzinnym i europejskim liderem w produkcji wysokiej jakości artykułów spożywczych.   Vandemoortele ma dwa zakresy działalności: mrożone wyroby piekarnicze, oraz margaryny, kuchenne oleje i tłuszcze.

W 2020 roku, dzięki swoim 4500 pracownikom, Vandemoortele osiągnęło przychód w wysokości 1,2 miliarda euro. Grupa Vandemoortele jest obecna w 12 krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych, posiada własne oddziały sprzedaży i / lub zakłady produkcyjne. Siedziba firmy znajduje się w Gandawie w Belgii.

Aktualności i Media - kontakt:

Flore Couvreur
Flore.Couvreur@vandemoortele.com