22 Mar 21

Soustřeďme se v našem podnIkání ještě více na udržitelnost

Vandemoortele již dlouho záleží na udržitelné budoucnosti. Naše první strategie udržitelnosti 2015–2020 nám umožnila učinit zásadní kroky vpřed: zakázali jsme používání vajec od slepic v klecích, posílili naši kulturu bezpečnosti, podepsali jsme dokument ‘New Plastics Economy Global Commitment’.

WWF Palm Oil Buyers Scorecard 2019 nás dokonce prohlásila „10. nejlepším výrobcem na světě“, pokud jde o získávání udržitelného palmového oleje.

Naše dobré výsledky nás povzbuzují k tomu, abychom si v budoucnu vedli ještě lépe.

Dnes s hrdostí představujeme naši novou strategii udržitelnosti, ve které se zaměřujeme na tři nové cíle: vyvážená výživa, ochrana přírody a zlepšení života. Díky naší nové strategii klademe udržitelnost ještě více do středu naší společnosti.

Sustainability 3 pillars

Naše ambice jsou životaschopné vyjádřením dvanácti závazků spolu s jasnými cíli a měřitelnými KPI. Všechny najdete v naší nové zprávě o udržitelnosti. Chcete-li ukázat první krok: nedávno jsme spustili vlastní definici Clean Label.  

Podnikáme další kroky a v blízké budoucnosti zveřejníme nové vědecky založené klimatické cíle, na kterých v současné době pracujeme.

new sustainability approach

Zajímá vás, čeho jsme dosáhli a jak vyjadřujeme naše klíčové ambice v oblasti udržitelnosti pro příštích pět let? Najděte více informací v našem reportu!

 

 

 

O společnosti Vandemoortele

Vandemoortele je evropskou potravinářskou společností s vedoucí pozicí na trhu. Vandemoortele se zaměřuje na dvě hlavní činnosti: pekárenské výrobky a také margaríny, oleje a tuky.

V roce 2020 Vandemoortele realizovalo tržby ve výši 1,2 miliardy EUR s 4500 spolupracovníky. Skupina Vandemoortele působí ve 12 evropských zemích a ve Spojených státech, a to s vlastními prodejními organizacemi a / nebo výrobními závody. Sídlo společnosti je v belgickém Gentu.

Kontakt pro média

Radka Ulmannova
radka.ulmannova@vandemoortele.com

+420 257 111 230