22 Mar 21

Soustřeďme se v našem podnIkání ještě více na udržitelnost

Vandemoortele již dlouho záleží na udržitelné budoucnosti. Naše první strategie udržitelnosti 2015–2020 nám umožnila učinit zásadní kroky vpřed: zakázali jsme používání vajec od slepic v klecích, posílili naši kulturu bezpečnosti, podepsali jsme dokument ‘New Plastics Economy Global Commitment’.

WWF Palm Oil Buyers Scorecard 2019 nás dokonce prohlásila „10. nejlepším výrobcem na světě“, pokud jde o získávání udržitelného palmového oleje.

Naše dobré výsledky nás povzbuzují k tomu, abychom si v budoucnu vedli ještě lépe.

Dnes s hrdostí představujeme naši novou strategii udržitelnosti, ve které se zaměřujeme na tři nové cíle: vyvážená výživa, ochrana přírody a zlepšení života. Díky naší nové strategii klademe udržitelnost ještě více do středu naší společnosti.

Sustainability 3 pillars

Naše ambice jsou životaschopné vyjádřením dvanácti závazků spolu s jasnými cíli a měřitelnými KPI. Všechny najdete v naší nové zprávě o udržitelnosti. Chcete-li ukázat první krok: nedávno jsme spustili vlastní definici Clean Label.  

Podnikáme další kroky a v blízké budoucnosti zveřejníme nové vědecky založené klimatické cíle, na kterých v současné době pracujeme.

new sustainability approach

Zajímá vás, čeho jsme dosáhli a jak vyjadřujeme naše klíčové ambice v oblasti udržitelnosti pro příštích pět let? Najděte více informací v našem reportu!

 

 

 

O společnosti Vandemoortele

Společnost Vandemoortele byla založena v roce 1899 jako belgická rodinná firma a od té doby neustále roste a rozvíjí se. Během posledních dvou desetiletí jsme se stali evropskou potravinářskou společností s vedoucím postavením ve dvou kategoriích výrobků: pekařské výrobky (BP) a Plant-Based Food Solutions. Jsme známí tím, že dodáváme inovativní a vysoce kvalitní výrobky.

V roce 2022 společnost Vandemoortele realizovala obrat ve výši přibližně 1,7 miliardy EUR a zaměstnávala 4 600 (stálých i dočasných) spolupracovníků. Sídlo skupiny Vandemoortele se nachází v belgickém Gentu. Obchodní zastoupení máme ve 12 evropských zemích a také ve Spojených státech a Asii. Provozujeme 29 vysoce kvalitních výrobních závodů po celé Evropě, abychom zajistili dostupnost na všechny naše klíčové trhy. Z Evropy vyvážíme do 70 zemí světa.

Kontakt pro média

Radka Ulmannova
radka.ulmannova@vandemoortele.com

+420 257 111 230