Ons Geïntegreerd Jaarverslag 2023 komt net uit de oven, en bevat meer dan alleen cijfers - het is een smakelijke mix van financiële mijlpalen, vooruitgang op het gebied van duurzaamheid en teamprestaties. Ons verslag toont de essentie van ons doel: op duurzame wijze vorm geven aan een smakelijke toekomst. In een uitdagend 2023, gekenmerkt door een onzekere economie en aanhoudende geopolitieke spanningen, behaalde Vandemoortele uitstekende resultaten.

👉 Bijt in onze vers gebakken feiten & cijfers van 2023: Annual Integrated Report (EN

👉Klik HIER voor de volledige OnePager met details over de uitstekende financiële resultaten, onze bijgewerkte duurzaamheidsstrategie en de weg die we zijn ingeslagen.

Uitmuntende financiële resultaten

De groepsomzet steeg met € 186 miljoen tot € 1.925 miljoen. De aangepaste EBITDA was € 51 miljoen hoger dan in 2022. "De EBITDA-marge is terug op het niveau van vóór de COVID-19-pandemie. Dat bewijst dat onze bedrijfsstrategie werkt", zegt CEO Yvon Guérin. "Heel het jaar hebben we ons geconcentreerd op een hogere toegevoegde waarde en een betere product-, kanaal- en landenmix. We hebben ons ook gefocust op een vlekkeloze operationele werking. Beide bedrijfsactiviteiten van Vandemoortele, Bakkerijproducten en Plant-Based Food Solutions, behaalden zeer sterke resultaten in 2023."

"De eerste helft van 2023 werd nog steeds gekenmerkt door inflatie. Net als in 2022 werden we geconfronteerd met stijgende prijzen, een hogere loonkost ... Onze beide business lines gingen hier heel goed mee om: onze verkoopvolumes bleven stabiel, terwijl onze omzet steeg. Dankzij kostenbesparende maatregelen en enkele noodzakelijke prijsverhogingen slaagden we erin onze eigen kosten in evenwicht te houden. Een van onze belangrijkste prestaties was onze sterke marktontwikkeling in Centraal-Europa."

Om haar prestaties verder te verbeteren, werkte Vandemoortele in 2023 aan heel wat interne transformaties. De meest prominente was de fusie van haar twee transportfilialen tot één nieuw bedrijf: Vandemoortele Transport Solutions. De Vandemoortele Groep herzag ook de interne processen van de verkoopafdelingen, zette de uitrol van uniforme softwareoplossingen verder en lanceerde Finance for the Future: een nieuwe aanpak voor de financiële afdeling.

De Raad van Bestuur stelt voor om een dividend van € 25,7 miljoen uit te keren over het resultaat van 2023.

Sustainability

Een vernieuwde duurzaamheidsstrategie

In 2023 veranderde Vandemoortele de naam van een van haar twee business lines van Margarines, Culinary Oils and Fats (MCOF) in Plant-Based Food Solutions (PBFS). De nieuwe plantaardige aanpak gaat gepaard met een nieuwe strategie en de ontwikkeling van verschillende nieuwe plantaardige producten. De eerste daarvan zullen in 2025 op de markt komen.

Om te voldoen aan de CSRD-vereisten, de nieuwe Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportering, heeft Vandemoortele in 2023 ook haar duurzaamheidsstrategie geactualiseerd. In de loop van enkele maanden voerde het bedrijf een zeer brede en diepgaande consultatie-oefening uit, gevolgd door een dubbele materialiteitsanalyse. De resultaten bevestigden het belang van de reeds gedefinieerde aandachtspunten, en zetten het bedrijf er eveneens toe aan om enkele nieuwe accenten en prioriteiten toe tevoegen. De nieuwe aanpak zal dienen als leidraad om de naleving van de CSRD in de toekomst te garanderen.

"Zelfs met de CSRD-oefening gaande hebben we toch veel vooruitgang geboekt op onze bestaande duurzaamheidsdoelen en KPI's", zegt Marc Croonen, Chief Human Resources, Sustainability & Communication. "Onze inkoopinspanningen waren onder de meest opvallende: we hebben onze duurzame inkoopdoelstellingen bereikt voor verschillende grondstoffen, van palmolie tot cacao. Het klachtenmechanisme dat we hebben geïntroduceerd, zal zorgen voor de verdere verbetering van onze toeleveringsketen. Ook op het gebied van CO2-reductie maken we vooruitgang. Wat onze medewerkers betreft, zijn we erin geslaagd om de loonkloof tussen mannen en vrouwen verder te dichten en hebben we het aantal opleidingsuren per medewerker verhoogd. Duurzaamheid is nu grondig ingebed in al onze processen en procedures."

Vinaigrette

De weg vooruit

Na een behoedzaam jaar, gekenmerkt door onzekerheid en interne transformaties, mikt Vandemoortele in 2024 opnieuw op volumegroei. Het bedrijf heeft recent haar productiecapaciteit uitgebreid en is klaar om de verkoopvolumes te verhogen, zelfs in een moeilijke economische context. We zullen de gekozen strategische koers de komende twaalf maanden blijven volgen. Alle grote nieuwe investeringen zullen worden gescreend op hun duurzame karakter. Jean Vandemoortele, Voorzitter van de Raad van Bestuur: "Door onze strategische focus op de voedingsdienstensector en op producten met toegevoegde waarde te behouden, streven we naar verdere winstgevende groei. We zullen onze geografische uitbreiding voortzetten en ons nog meer richten op exportmogelijkheden buiten Europa. Tegelijkertijd willen we onze digitale transformatie versnellen, met name op commercieel gebied."

"Om in lijn te blijven met de CSRD en om aan de verwachtingen van de maatschappij tegemoet te komen, zullen we onze nieuwe duurzaamheidsstrategie voor 2030 lanceren, in nauwe samenwerking met onze stakeholders. Onze nieuwe duurzaamheidsdoelen zijn volledig in lijn met het Science Based Targets initiative (SBTi). We zijn ons ervan bewust dat voldoen aan de CSRD een leerproces is. Het feit dat Vandemoortele zich al jaren inzet voor duurzaamheid, versterkt echter onze geloofwaardigheid en effent de weg naar de toekomst."

Verklaring van de commissaris

De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Tom Windelen, heeft bevestigd dat de controlewerkzaamheden ten gronde zijn voltooid. Deze controlewerkzaamheden hebben geen betekenisvolle correcties aan het licht gebracht die in de geconsolideerde resultatenrekening, de geconsolideerde balans en het geconsolideerd kasstroomoverzicht, opgenomen in dit persbericht, doorgevoerd zouden moeten worden.

Over Vandemoortele

Het van oorsprong Belgische familiebedrijf Vandemoortele is opgericht in 1899. In de afgelopen twee decennia is Vandemoortele uitgegroeid tot een Europese groep van voedingsbedrijven, met leidende posities in twee productcategorieën: Bakkerijproducten & Plant-Based Food Solutions. We staan ​​bekend om het leveren van innovatieve en kwalitatief hoogstaande producten.

In 2023 realiseerde Vandemoortele met 4,080 (vaste en tijdelijke) medewerkers een omzet van ongeveer 1.9 miljard euro. Het hoofdkantoor van Vandemoortele Groep is gevestigd in Gent, België. We hebben commerciële kantoren in 12 Europese landen, evenals in de Verenigde Staten en Azië. We zijn actief in 29 hoogwaardige productielocaties over heel Europa, om de nabijheid van al onze belangrijkste markten te garanderen. Wij exporteren vanuit Europa naar 72 landen wereldwijd.

Nieuws & Media Contact

marketing.nl@vandemoortele.com