12 februari 19

EFS en Vandemoortele Eeklo investeren samen in jouw toekomst

EFS Vandemoortele

Bij Vandemoortele Eeklo geloven wij in een “leven lang leren”, voor alle leeftijdscategorieën, in formele en niet formele settings! In een constant evoluerende omgeving zetten wij in op het vergroten van kennis, vaardigheden en competenties van onze medewerkers. Om deze doelstelling te realiseren, loopt in Eeklo een project met financiële steun van ESF:

De betrokkenheid en digitale vertrouwheid van onze medewerkers versterken

Om ervoor te zorgen dat de kennis en ervaring van onze medewerkers beter doorstromen en verankerd blijven in onze organisatie, investeren we in de digitalisering van onze processen.

Daarnaast wensen we onze medewerkers verder te ontwikkelen en ze meer verantwoordelijkheid te geven, wat tegelijk leidt tot een grotere betrokkenheid en voldoening bij onze medewerkers.

Onze medewerkers gaven via onze (in)formele detectiekanalen aan dat ze bijkomende ondersteuning wensen bij deze digitalisering en grotere zelfsturing. Om onze medewerkers hierin extra te ondersteunen, organiseren we in dit ESF-project additionele opleidingen onder de clusters digitale en sociale vaardigheden

 

OVER VANDEMOORTELE

Vandemoortele is een toonaangevende Europese voedingsgroep die hoogwaardige voedingsproducten produceert en verkoopt. Vandemoortele concentreert zich op twee activiteiten: bakkerijproducten en margarines, culinaire oliën, vetten en sauzen.

In 2020 realiseerde Vandemoortele een omzet van ongeveer 1.2 miljard euro met 4500 medewerkers. De groep is aanwezig in 12 Europese landen en in de Verenigde Staten met eigen verkooporganen en/of productielocaties. Het hoofdkantoor is gevestigd in Gent, België.

Nieuws & Media Contact

Flore Couvreur
Flore.Couvreur@vandemoortele.com