All obligatorisk produktinformation finns nu tillgänglig

EU FIC DIREKTIV OM LIVSMEDELSMÄRKNING - VANDEMOORTELES SVAR  (med avseende på B2B livsmedelsinformation – art. 8.8 i FIC)

EU-direktiv om livsmedelsinformation för kunder (EU FIC) (1169/2011) anger ett antal skyldigheter när det gäller obligatorisk och frivillig livsmedelsmärkning.

Lagstiftningen kräver av alla livsmedelsföretag som ingår i livsmedelskedjan att listan med livsmedelsinformationen måste vara synlig för kunden:

 1. Produktens namn
 2. Ingredienslista
 3. Allergideklaration
 4. Quid (mängdangivelse av ingredienserna: mängden av speciella ingredienser i procent av den slutliga produkten)
 5. Nettomängd
 6. Bäst före-datum
 7. Lagerförhållanden
 8. Livsmedelsföretagets namn och adress
 9. Ursprungsland om det krävs
 10. Användningsbeskrivning
 11. Näringsdeklaration

Besökden här sidan för all teknisk information om våra produkter.

NB. Våra kunder är skyldiga att informera deras kunder om relevant information. Informationen bör finnas lättillgänglig på platsen där den används.

Klicka här för mer information om bestämmelserna.

Om Vandemoortele

Vandemoortele är en ledande europeisk livsmedelsfirma som tillverkar och säljer livsmedelsprodukter av hög kvalitet. Vandemoortele har två affärsområden; bageriprodukter samt margariner, kulinariska oljor och fetter.

År 2020, Vandemoortele omsätter ca 1,2 miljarder euro med 4 500 anställda. Organisationen är närvarande i 12 europeiska länder och i USA med egna försäljningsorganisationer och / eller produktionsanläggningar. Dess huvudkontor ligger i Gent, Belgien.

News & Media Contact

Flore Couvreur
flore.couvreur@vandemoortele.com