VILL DU GÅ MED I VÅR STORA LILLA FAMILJ?

Dela vår smak på livet

DELA VÅR SMAK FÖR LIVET

På Vandemoortele hjälper våra ledord ”Formar en utsökt framtid” oss att konkretisera vårt uppdrag att erbjuda fantastiska smaker eftersom vi anser att mat ska vara en källa till glädje.

Med våra ledord inom employer branding,  ”Dela vår smak på livet”, vill vi ge dig möjlighet att uppnå detta mål  med oss. Tillsammans. Vi värdesätter dig som person och stödjer dig aktivt på din karriärmässiga resa medan vi tar hänsyn till din framtid. Gå med i vår stora lilla familj och låt oss skapa produkter som du och hela världen kommer att älska.

VI VÄRNAR OM VÅR STORA LILLA FAMILJ

Våra medarbetare är det bultande hjärtat i vårt företag – det är dem som tillför smak till vår organisation. Vi värnar om varje medlem, prioriterar deras välbefinnande och stödjer deras professionella resa. Som ett globalt familjeföretag främjar vi en människocentrerad syn där alla känner sig välkomna och värderade. Vi arbetar för en öppen kommunikation och tillgängliga kontaktvägar inom hela företaget för att skapa en samarbetsinriktad och inkluderande kultur.

Vi till uppmuntrar samhörighet och betonar vikten av samarbete och teamwork i en miljö där våra medarbetare känner sig likvärdigt delaktiga, stöttade och uppskattade. I en organisation som präglas av många olika kulturer främjar vi mångfald och inkludering och motiverar varje individ att bidra med sina unika talanger och idéer till vårt företag. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där vi firar framgångar tillsammans, skrattar tillsammans och finner glädje i allt vi gör.

VI VÄRDERAR DIG SOM PERSON

På Vandemoortele värdesätter vi var och en av våra medarbetare och understrykerderas unika bidrag till teamets framgångar. Vi lägger stor vikt vid att ge våra medarbetare frihet att forma sin egen karriärväg.

Därför främjar vi en miljö där individuella bidrag och idéer får stöd och uppmuntran, och där våra medarbetare uppmuntras att ta ägandeskap, söka lösningar och tro på sina egna styrkor.

Vi värdesätter en vänlig atmosfär med utrymme för meningsfulla samtal, aktivt lyssnande och konstruktiv feedback.

Vi vill erbjuda våra medarbetare ett arbetssätt som harmoniserar affärsmässiga ambitioner med privatlivet. Vi inser vikten av att balansera arbete och fritid samt övergripande välbefinnande, och ger alla möjlighet att växa och frodas i en stödjande och flexibel arbetsmiljö.

VI STÖDJER DIN KARRIÄRMÄSSIGA RESA

Vi tror på kraften hos våra medarbetare och värdet av deras handlingar och stödjer deras karriärambitioner genom att erbjuda interna karriärvägar  och möjlighet att avancera inom företaget.

Vi uppmuntrar individuella ambitioner och ger våra medarbetare fyra alternativ för att reflektera över sina karriärval: bredda – fördjupa – upprätthålla eller leda. Detta ger dem möjlighet att fullfölja sina ambitioner samt ökar motivation ochtillfredsställelse på arbetet. Vi uppmuntrar våra medarbetare att skapa en framgångsrik yrkesresa och ger dem förtroendet att ta ansvar.

Med våra olika utvecklingsprogram och utbildningstillfällen för att främja tillväxt kan våra medarbetare utveckla nya kompetenser, förvärva kunskap och öka sin professionella utveckling.

Vi uppmuntrar våra medarbetare att berätta om sina karriärmål och främjar en kultur med öppen kommunikation. På så sätt kan vi erbjuda de möjligheter som ligger i linje med deras ambitioner och stödja dem i vårt gemensamma uppdrag att forma en utsökt framtid.

VI BRYR OSS OM DIN FRAMTID

På Vandemoortele anser vi att framtiden ligger i våra händer. Våra medarbetare kan skapa en bättre morgondag för sina familjer, vårt företag och världen omkring oss. Det är därför vi anser att omtanke för framtiden börjar med omtanke för de som står oss nära, vår stora lilla familj.

Vi är därför fast beslutna att erbjuda en stabil och stödjande arbetsmiljö som lägger största vikt vid vårt teams säkerhet, trygghet och allmänna välbefinnande.

Vi erbjuder möjligheter att växa och en trygg anställning, så att våra medarbetare kan anta nya utmaningar, vidga sina vyer inom vårt företag och skapa  en framgångsrik framtid inom sitt yrke.

Vi investerar i vårt företags framtid genom innovation och R&D, vilket garanterar våra medarbetare en tillförlitlig arbetsmiljö som är motståndskraftig mot framtida utmaningar.

VI TILLVERKAR PRODUKTER SOM DU ÄLSKAR

Vi är ett team av passionerade matentusiaster. I vårt uppdrag att forma en utsökt framtid strävar vi efter att skapa ett brett utbud av lmåltidslösningar som förenar människor, kulturer och traditioner.

Vårt team har förmånen att skänka smaker till världengenom de produkter dem älskar och vi vill stödja dem på denna meningsfulla resa.

Vi uppmuntrar våra medarbetare att tänka steget längre och leverera den bästa tänkbara smaken, kvaliteten och servicen som inte bara uppfyller dagens behov utan också förutser framtidens krav.

Vi erbjuder en innovativ, ren och hälsosam arbetsplats där våra medarbetare kan skapa med passion, producera med glädje och sprida produkterna till världen med kärlek. Produkter som väntar på att älskas av våra kunder och konsumenter.

GÅ MED I VÅR STORA LILLA FAMILJ!