Träffa teamet

Vårt team är vad fransmännen kallar 'chaud' - de är lätta att prata med, anpassar sig väl, ställer rätt frågor och är nyfikna på kunderna.
De påverkar beslut och letar alltid efter sätt att skapa förändring.

ATT INTRODUCERA BRA SMAK I KÖKET, VID BORDET OCH PÅ SPRÅNG

Alla vid Vandermoortele lever upp till våra tre företagsvärderingar - respekt, samarbete, ambition.
De utgör kärnan i vår företagskultur.

SE VÅRA LEDIGA TJÄNSTER

Vi söker energiska och entusiastiska människor.

Can't find your perfect jobmatch?

You can leave your CV with us so we can contact you if interesting career opportunities arise.