Kariéra

Zoznámte sa s Pepijnom

Trávim veľa času vo výrobe a továrňach všeobecne, a môžem úprimne povedať, že všetci zamestnanci sú hrdí na to, že pracujú pre našu firmu.

Myslím, že dôvodom je to, že Vandemoortele dôveruje svojim zamestnancom a rešpektuje ich.
Pre firmu je dôležité, aby všetko šlapalo ako hodinky, a o to sa každý deň poctivo snažíme.

Mnoho prevádzok, kde pracujem, nemá klasickú pracovnú dobu od 9 do 17 hodín. Vandemoortele našťastie naozaj podporuje flexibilné pracovné úväzky, čo mi umožňuje pracovať efektívne a samostatne.

Firma mi dôveruje a to ma motivuje. Navyše vie, ako je dôležitá rovnováha medzi osobným životom a prácou.   

S mojím vedúcim sa každý týždeň stretneme a preberieme, na čom je potreba zapracovať a čo má práve prioritu.

Je to celé o vzájomnej komunikácii a ja naozaj cítim, že sú moje nápady a pripomienky vždy vypočuté. To ma naozaj motivuje sa posúvať ďalej.

Voľné pozície u nás

Hľadáme energických a zapálených ľudí. 

Can't find your perfect jobmatch?

You can leave your CV with us so we can contact you if interesting career opportunities arise.