Shaping a tasty future

Naša vízia & hodnoty

Vandemoortele uznáva tri základné hodnoty: rešpekt, spoluprácu a ambície. Sú jadrom našej kultúry.

"Spokojní zákazníci a šťastní zamestnanci budujú úspešné podniky a dlhodobé hodnoty."

- Jean Vandemoortele, predseda predstavenstva
Naša vízia

Ako európsky líder v oblasti mrazených výrobkov, margarínu, olejov a tukov 
chceme byť najlepší čo sa chuti, kvality a služieb týka.

Rešpekt

Rešpekt je základom všetkých našich aktivít ako vo vnútri spoločnosti, tak i mimo nej. 

Vždy rokujeme s rešpektom k ostatným a tiež k nášmu životnému prostrediu.

Spolupráca

Pracujeme v tímovom duchu ako interne, tak aj s našimi partnermi.

Sme otvorení novým názorom a ceníme si každého prínosu. O naše skúsenosti sa delíme. Pracovať nás proste baví.

Ambície

Našou ambíciou je napĺňať sľub Vandemoortele:

"Najlepšia chuť, najlepšia kvalita, najlepšie služby".

Pomáhame našim zákazníkom budovať úspešné podnikanie.

Túžime po úspechu, spoločne.

Máme v sebe vášeň, sme zapálení, máme energiu a sme otvorení.  

Najnovšie články

Chcete vedieť viac o našej vízii a zodpovednom využívanie zdrojov?
Chcete vedieť viac o našej vízii a zodpovednom využívanie zdrojov?