Corona update

Komunikácia so spotrebiteľom v supermarkete

Vychutnajte si čerstvé, chutné a bezpečné pečivo.

Je dôležité, aby ste povedali, čo robíte - a aby ste robili to, čo hovoríte, aby ste si boli istí, že boli prijaté všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia, ktoré spotrebiteľom poskytujú čerstvé, chutné a bezpečné pekárske výrobky. Týmto spôsobom môžeme čeliť (zbytočnej) neistote, ktorá vznikla ohľadom bezpečnosti pekárenských výrobkov. 

Aby sme podporili komunikáciu v obchode, pripravili sme pre vás rady na podporu pečeniaktoré môžete umiestniť na mieste, kde pečiete pečivo. Tieto nástroje, ktoré je možné vytlačiť, oznamujú vašim zákazníkom, aké opatrenia sú prijaté na zabezpečenie hygieny a bezpečnosti potravín vo vašom obchode, a poučí ich o tom, čo musia urobiť oni, aby sa vírus ďalej nešíril. 

ieto komunikačné nástroje vizualizujú niektoré dôležité správy. Najprv opakujú hodnotu čerstvých, chutných a bezpečných pekárenských výrobkov. A za druhé, poukazujú na to, že ste zaviedli najvyššie hygienické a bezpečnostné štandardy. To je upokojujúce!  

 > Zistite viac informácií týkajúcich sa odporúčaní pre zaistenie hygieny a bezpečnosti vo vašu pekárni. 

  > Sme vám k dispozícii ohľadom akýchkoľvek rád. K dispozícii sú akékoľvek rady, ktoré vám zaručia kontinuitu vašich aktivít pri pečení.