Corona update

Ďalšie opatrenia na našich logistických platformách

PRÍSTUP A MANIPULÁCIA

Sú prijímané všetky možné opatrenia na obmedzenie a dokonca zákazu prístupu k vodičom vo vnútri našej budovy. Vodiči smie komunikovať iba s našim personálom:

  • Po minimálnu potrebnú dobu pre manipuláciu s dokumentmi a kontrolu stability nákladu.
  • Keď má vodič na tvári rúško.
  • Ak je dodržiavaný bezpečný odstup (najmenej 1.5 m).

Pult recepcie, ktorá slúži pre registráciu je vybavený štítom z plexiskla. Ak vodič často kašle alebo kýcha, je požiadaný, aby počkal pred budovou alebo vnútri kamiónu. Náš personál bude pri odovzdávaní dokumentov nosiť rúška a rukavice.

 

PREDMETY a POVRCHY

Manipulácia s dokumentmi je minimalizovaná - dodržiavajte tieto opatrenia:

  • Pokyny na nakladanie a vykladanie odovzdajte telefonicky.
  • Pri manipulácii s dokumentmi sú povinné rukavice (latexové alebo nitrilové).
  • Vložte dokumenty do oddeleného zásobníka, a to minimálne 2 hodiny pred ďalším spracovaním.

Kancelárske potreby nesmú byť zdieľané s vodičmi (vodiči musia používať vlastné ceruzky atď.).
Neklaďte kancelárske potreby ani iné predmety do kontaktu s tvárou alebo ústami.
Dezinfikujte registračné stoly, stánky s lístkami alebo iné zariadenia pre príjem vodičov dvakrát za smenu pomocou obrúskov na báze alkoholu.
 

AK STE ZÁKAZNÍK, VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE TU: