informácie - COVID-19

Pretože sa koronavírus šíri po celom svete, má to dopad na nás všetkých. V záujme ochrany bezpečnosti a pohody našich spolupracovníkov, zákazníkov, spotrebiteľov a spoločnosti ako celku urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli kontrolovať šírenie vírusu.

Počas tejto krízy sa vlády na celom svete zhodujú v tom, že lekárstvo aj potravinárstvo majú pre ľudstvo prvoradý význam. Vo Vandemoortele sa cítime spoločensky zodpovední za to, že naše aktivity pokračujú s cieľom zaručiť zásobovanie potravinami.

Starostlivo sme zostavili tím Vandemoortele Covid Taskforce, ktorý sa skladá z niekoľkých externých odborníkov, miestnych manažérov a HR manažérov. Neustále sledujeme situáciu v súlade s informáciami a usmerneniami poskytovanými úradnými orgánmi.

Podľa neustále sa meniacich okolností sa informácie aktualizujú niekoľkokrát za deň.