Chcete sa pripojiť k našej jedinečnej rodine?

Šírte s nami chuť do života

ŠÍRTE S NAMI CHUŤ DO ŽIVOTA

V spoločnosti Vandemoortele sa riadime firemným sloganom „Shaping a tasty future” ktorý vyjadruje naše poslanie prinášať skvelú chuť, pretože veríme, že jedlo by malo byť zdrojom radosti.

Sloganom našej zamestnávateľskej značky „Šírte s nami chuť do života“ vás chceme motivovať, aby ste sa k nám pri plnení tohto poslania pridali a spoločne ho dosiahli. Vážime si vás ako človeka, aktívne vás podporujeme na vašej kariérnej ceste a zároveň sa staráme o vašu budúcnosť. Pridajte sa k našej malej jedinečnej rodine a vytvárajte s nami výrobky, ktoré si zamilujete vy a celý svet.

VÁŽIME SI NAŠU MALÚ JEDINEČNÚ RODINU

Naši zamestnanci sú búšiacim srdcom našej spoločnosti a prinášajú do našej organizácie život. Vážime si každého člena tímu, dávame do popredia ich spokojnosť a podporujeme ich kariérnu cestu.

Ako globálna rodinná firma podporujeme prístup zameraný na človeka, v ktorom sa každý cíti vítaný a cenený. S cieľom vytvoriť kultúru spolupráce a inklúzie dbáme na otvorenú komunikáciu a prístupnosť v rámci celej spoločnosti.

Podporujeme súdržnosť, kladieme dôraz na spoluprácu a tímovú prácu v prostredí, v ktorom sa naši zamestnanci cítia byť rovnako zapojení, podporovaní a oceňovaní.

V organizácii, ktorá sa vyznačuje rôznymi kultúrami, podporujeme rozmanitosť a inkluzívnosť a motivujeme každého jednotlivca, aby prispieval svojím jedinečným talentom a nápadmi k rozvoju našej spoločnosti. Snažíme sa vytvoriť pracovisko, na ktorom spoločne oslavujeme úspechy, delíme sa o úsmev a nachádzame radosť vo všetkom, čo robíme.

VÁŽIME SI VÁS AKO ČLOVEKA

V spoločnosti Vandemoortele si vážime každého zamestnanca a oceňujeme jeho jedinečný prínos k úspechom tímu. Kladieme veľký dôraz na slobodné rozhodovanie našich zamestnancov o ich vlastnej kariérnej ceste.

Preto vytvárame prostredie, v ktorom sa podporujú a rozvíjajú prínosy a nápady každého jedného zamestnanca a povzbudzujeme našich zamestnancov, aby prevzali kontrolu, hľadali riešenia a verili v seba samých.

Vážime si priateľskú atmosféru s priestorom na zmysluplné rozhovory, aktívne počúvanie a konštruktívnu spätnú väzbu.

Chceme našim zamestnancov poskytnúť takú prácu, ktorá zosúlaďuje obchodné ambície s osobným životom. Sme si vedomí dôležitosti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a celkovej pohody a poskytujeme každému príležitosť rásť a rozvíjať sa v ústretovom a flexibilnom pracovnom prostredí.

PODPORUJEME VAŠU KARIÉRNU CESTU

Veríme v potenciál našich zamestnancov a v prínos ich činnosti a podporujeme ich kariérne ambície tým, že im ponúkame internú mobilitu a možnosti povýšenia.

Vychádzame v ústrety individuálnym ambíciám a našim zamestnancom poskytujeme štyri možnosti, ako pristupovať k svojej kariére: rozšíriť – prehlbiť – zachovať alebo viesť. To im dáva možnosť napĺňať svoje ambície a zvyšuje sa ich motivácia a spokojnosť s prácou. Podporujeme našich zamestnancov pri vytváraní úspešnej kariérnej cesty a zverujeme im za ňu zodpovednosť.

Vďaka našim rôznym vzdelávacím programom a školeniam zameraným na rast môžu naši spolupracovníci rozvíjať nové kompetencie, získavať vedomosti a napredovať vo svojom kariérnom raste.

Motivujeme našich zamestnancov, aby sa o svojich kariérnych cieľoch vyjadrovali otvorene, čím podporujeme kultúru otvorenej komunikácie. Takto im môžeme poskytnúť možnosti, ktoré zodpovedajú ich ambíciám, a podporiť ich v našom spoločnom poslaní vytvárať chutnú budúcnosť.

ZÁLEŽÍ NÁM NA VAŠEJ BUDÚCNOSTI

V spoločnosti Vandemoortele veríme, že budúcnosť je v našich rukách. Naši zamestnanci môžu vytvárať lepší zajtrajšok pre svoje rodiny, našu spoločnosť a svet okolo nás. Veríme, že starostlivosť o budúcnosť sa začína starostlivosťou o našich blízkych, o našu malú jedinečnú rodinu.

Snažíme sa preto poskytovať stabilné a ústretové pracovné prostredie, ktoré kladie najvyšší dôraz na bezpečnosť, ochranu a celkovú pohodu nášho tímu.

Ponúkame príležitosti na rast a záruku zamestnania, vďaka čomu môžu naši zamestnanci prijímať nové výzvy a rozširovať svoje obzory v rámci našej spoločnosti a budovať svoju úspešnú kariéru.

Do budúcnosti našej spoločnosti investujeme prostredníctvom inovácií a výskumu a vývoja, čím našim spolupracovníkom zabezpečujeme pracovné prostredie, ktoré zostane spoľahlivé a odolné voči výzvam budúcnosti.

VYRÁBAME VÝROBKY, KTORÉ SI ZAMILUJETE

Sme tím vášnivých milovníkov jedla. V rámci nášho poslania vytvárať chutnú budúcnosť sa snažíme vytvárať širokú škálu riešení jedál, ktoré spájajú ľudí, kultúry a tradície.

Náš tím má tú česť, že môže dodávať svetu chuť prostredníctvom výrobkov, ktoré sám miluje, a my ho chceme na tejto zmysluplnej ceste podporovať.

Podporujeme našich zamestnancov, aby nechali svoju fantáziu pracovať a poskytovali najlepšiu chuť, najlepšiu kvalitu a najlepšie služby, ktoré nielenže spĺňajú súčasné potreby, ale zároveň predvídajú budúce požiadavky. Ponúkame inovatívne, čisté a zdravé pracovisko, kde naši zamestnanci môžu tvoriť s vášňou, vyrábať s radosťou a s láskou šíriť výrobky do sveta, ktoré si naši zákazníci a spotrebitelia hneď zamilujú.

Pridajte sa k našej jedinečnej rodine!