18 máj 18

Výročná správa o udržateľnosti palmového oleja

S potešením s Vami zdieľame správu týkajúcu sa nášho  "pokroku v udržateľnosti palmového oleja v roku 2017". Táto publikácia sumarizuje naše kroky a úspechy, ktoré sme dosiahli v roku 2017 v súlade s dodržiavaním našej základňej listiny. V tejto publikácii tiež nájdete naše ďalšie plány na rok 2018, ale aj ďalej.

 

V roku 2017 sme dosiahli výrazného pokroku:

  • Všetok palmový olej sme nakúpili s 98,5% dohľadateľností.

  • Takmer 100% zakúpeného palmového oleja je od dodávateľov, ktorí sa zaviazali k politike NDPE (bez odlesňovanie a vykorisťovania).

  • Pokračovali sme v spolupráci s našimi dodávateľmi a organizácií TFT (The Forrest Trust), aby sme zapracovali na zmene v dodávateľskom reťazci.

  • Stali sme sa členom Fundación Española del Aceite de Palma sostenible.

 

Náhľad na rok 2018:

  • Budeme aj naďalej usilovať o dosiahnutie 100% dohľadateľnosti pôvodu palmového oleja.

  • Prispejeme k zmene priamo na mieste, a to spolufinancovaním projektov v Indonézii alebo Malajzii.

Budeme sa usilovať o to, aby sa do roku 2020 plne dodržiavali všetky kritériá a pravidlá, na základe ktorých nedochádza k odlesňovaniu a vykorisťovania.

Budujeme chutnú budúcnosť zodpovedne.

O spoločnosti Vandemoortele

Spoločnosť Vandemoortele bola založená v roku 1899 ako belgická rodinná firma a odvtedy sa neustále rozvíja a rastie. Za posledné dve desaťročia sme sa stali európskou potravinárskou spoločnosťou s vedúcim postavením v dvoch kategóriách výrobkov: pekárenské výrobky (BP) a Plant-Based Food Solutions. Sme známi tým, že dodávame inovatívne a vysoko kvalitné výrobky.

V roku 2022 dosiahla spoločnosť Vandemoortele obrat približne 1,7 miliardy EUR a zamestnávala 4 600 zamestnancov (trvalých i dočasných). Skupina Vandemoortele má sídlo v belgickom Gente. Máme obchodné zastúpenia v 12 európskych krajinách, ako aj v Spojených štátoch a Ázii. Prevádzkujeme 29 vysokokvalitných výrobných závodov po celej Európe, aby sme zabezpečili dostupnosť na všetkých našich kľúčových trhoch. Z Európy vyvážame do 70 krajín sveta.

Kontakt pre médiá

Radka Ulmannova
radka.ulmannova@vandemoortele.com

+420 257 111 230