Produkty, którym możesz zaufać.

Troska o jakość

Wszystkie zakłady produkcyjne Vandemoortele posiadają certyfikaty zgodności z normą jakości i bezpieczeństwa IFS lub z normami BRC Global. IFS i BRC są szeroko akceptowanymi certyfikatami, wydawanymi przez zewnętrzną jednostkę akredytującą. Gwarantują jakość i bezpieczeństwo żywności, którą produkujemy. Standardy IFS/BRC pokazują również, że działamy zgodnie z przepisami oraz gwarantują, że nasze wyroby są produkowane z zachowaniem wszystkich zasad higieny.

BRC Global Standards
Normy BRC Global Standards gwarantują standaryzację kryteriów jakości, bezpieczeństwa i eksploatacji oraz zapewniają, że producenci wywiązują się ze swoich zobowiązań prawnych i zapewniają ochronę konsumentom końcowym.

IFS
Norma jakości i bezpieczeństwa IFS publikowana jest przez HDE (związek Hauptverband des Deutschen Einzelhandels), związek niemieckich sieci supermarketów i przyjęty przez francuski odpowiednik FCD (Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution).

HACCP
Wszystkie nasze zakłady produkcyjne są zgodne z HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli).