Onze onderneming

Duurzame ontwikkeling

Shaping a tasty future responsibly

Bij Vandemoortele denken we aan de toekomst. We creëren lekkere voeding op een verantwoorde manier. We tonen onze zorg voor de toekomst aan de hand van vier pijlers.

Onze visie en waarden.

De smaakmaker in uw keuken, aan uw tafel en onderweg.

Verantwoord aankopen

Duurzaam ondernemen lukt niet alleen door wat wij doen, maar ook door wat anderen voor ons doen. Vandemoortele stimuleert ethisch gedrag doorheen heel de leveranciersketen, zodat zowel mens als milieu met respect behandeld worden.

Eco-efficient produceren

In onze productieprocessen maken wij gebruik van energie, water, ingrediënten en verpakking. Door deze bronnen steeds efficiënter te gaan gebruiken streven we ernaar om afval en uitstoot te beperken. Zo reduceren we de belasting op het milieu door onze activiteiten. 

Inzet voor mensen

We engageren ons om een veilige werkplek te voorzien voor onze medewerkers en bezoekers. Wij erkennen de waarde van een divers personeelsbestand en helpen onze mensen om hun talenten te ontwikkelen. Ook buiten de grenzen van ons bedrijf gaan we constructief en met respect met onze lokale gemeenschap om.

Producten die je kan vertrouwen

Wij zijn een producent van voedingsmiddelen en hebben een speciale verantwoordelijkheid ten aanzien van onze consumenten. Wij zijn er trots op dat onze producten niet alleen lekker en van hoge kwaliteit zijn, maar ook aantoonbaar veilig. We zijn ook transparant over onze producten en innoveren zodat we  consumenten betere voedingskeuzes kunnen aanbieden zonder afbreuk te doen aan de smaak.

Recente nieuwsitems

Wil je meer weten over onze visie en onze activiteiten op vlak van duurzaamheid?