Duurzame ontwikkeling

Verantwoord aankopen

Duurzaam ondernemen gaat niet alleen over wat we zelf doen: het gaat ook over wat anderen voor ons doen. Bij Vandemoortele verbinden wij ons ertoe ethisch gedrag te promoten in de gehele supply chain. Op die manier kunnen we er zeker van zijn dat mensen en de natuurlijke omgeving worden behandeld met het respect dat ze verdienen. 

Het bevorderen van ethisch gedrag in de toeleveringsketen is geen loze belofte, maar een oprechte verbintenis. Wanneer onze directe leveranciers onze Gedragscode voor leveranciers ondertekenen, wordt het bindend voor hen.

In sommige gevallen moeten we verder kijken in de toeleveringsketen om ervoor te zorgen dat verantwoorde bronnen gegarandeerd kunnen worden. Bijvoorbeeld, het kweken en het oogsten van een aantal van onze kern ingrediënten (zoals palmolie, soja, tarwe, cacao en eieren) kunnen kwesties van milieubescherming, mens en dierenrechten, en gezondheid en veiligheid oproepen. We nemen maatregelen om de duurzaamheid van deze producten te verbeteren, ook van boer tot consument. Hetzelfde geldt voor onze verpakkingsmaterialen: we moeten er zeker van zijn dat het hout waaruit het papier en karton zijn geproduceerd afkomstig is van verantwoord beheerde bossen.

Duurzame palmolie: "Goed op het pad"

Hoewel palmolie daadwerkelijk kan worden geteeld op relatief weinig land,  heeft de grote schaal waarop het is geproduceerd in de afgelopen jaren geleid tot de vernietiging van natuurlijke bossen, bedreiging van de biodiversiteit en het vergroten van de exploitatie van de lokale bevolking. 

Wij erkennen de dringende noodzaak om de palmolie-industrie terug te sturen in de goede richting. In die context hebben we langetermijnpartnerschappen ontwikkeld met verschillende organisaties die zich inzetten voor de bewustmaking van deze kwesties in de industrie. Om dezelfde reden blijven we een actieve rol spelen in initiatieven ter bevordering van het gebruik van duurzame palmolie over de hele wereld.

Ontdek onze palmolie reis (ENG)

Soja met goede wortels

Door de sterke groei van de vraag, is de productie van soja in opmars in Zuid-Amerika. Dit gaat vaak ten koste van de biodiversiteit en de belangen van de lokale gemeenschappen. De "Round Table on Responsible Soy (RTRS)" (ENG) is  een welkom initiatief en daarom heeft Vandemoortele, sinds mei 2011, een plaats ingenomen aan deze tafel. RTRS helpt om de verantwoorde productie van soja wereldwijd te bevorderen. Samen met deze organisatie nemen we actie om bossen te beschermen, het gebruik van low-impact herbiciden te bevorderen en de kwaliteit van leven voor kwekers en werknemers te waarborgen.

Voor onze gemerkte consumentenproducten gebruiken wij 100% gecertificeerde duurzame soja. Dit geldt zowel voor de soja ingrediënten die we gebruiken als voor de soja die eindigt in onze producten indirect via diervoeders (bijv. in eieren, boter en andere dierlijke afgeleide producten). 

Lees ons Soja "Sourcing Charter" (ENG)

Tarwe uit een bloeiend landschap

Le blé de nos campagnes® is een groep van Franse boeren, millers en anderen actief in de tarwe voedselketen die zich zorgen maakten over de negatieve ontwikkelingen in verband met de hedendaagse industriële agrarische praktijken. Zij zetten een organisatie op (ook gekend als Culture Raisonnée Contrôlée, CRC®) om tarwe te certificeren van uitstekende kwaliteit die wordt geteeld met minder negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de consument. 

De leden van de organisatie behouden de biodiversiteit op hun vakgebied door het aanplanten of beschermen van heggen, wilde bloemenweiden en bedreigde diersoorten. Vervuiling van natuurlijke stromen wordt vermeden door niet te cultiveren op de oevers van de rivier. 

CRC ® gecertificeerde tarwe moet worden geteeld op zijn minst 250 meter van een snelweg, luchthaven, fabriek of andere bron van luchtvervuiling. Het gebruik van herbiciden is verboden, de tarwe wordt opgeslagen met natuurlijke luchtventilatie en zonder het gebruik van insecticiden, en de tarwe is rigoureus traceerbaar. 

In onze categorie brood, hebben klanten de mogelijkheid om te kiezen voor CRC ® tarwemeel (afhankelijk van beschikbaarheid).
 

Cacao van gelukkige boeren

Bijna iedereen in Europa houdt van chocolade! Vandemoortele houdt ervan om dat verlangen te bevredigen – maar niet ten koste van het milieu of het welzijn van de werknemers. 
Om die reden zijn we toegetreden tot UTZ  in 2013. Deze organisatie helpt landbouwers om hun productiviteit, efficiëntie en kwaliteit te verbeteren zonder de belangen van lokale gemeenschappen of het milieu te schaden. Onze klanten hebben de keuze om UTZ Cocoa te kiezen met Mass Balance certificatie. 
Samen met UTZ blijven we werken aan een betere toekomst voor onze planeet en de volgende generaties die ze zullen bewonen.

Eieren uit een gezellig nest

Bij VANDEMOORTELE hechten wij veel belang aan het dierenwelzijn. Daarom vinden we het onze verantwoordelijkheid om onze consumenten producten aan te bieden die eieren bevatten die geen negatieve invloed hebben op het dierenwelzijn.

Daarom engageren wij ons om vanaf 2019 geen kooieieren (*) meer te gebruiken.

Voor eieren gebruikt in sauzen gaan we nog een stapje verder en gebruiken we sinds 2016 enkel eieren van hennen met vrije uitloop.

Lees meer: Egg Sourcing Charter

(*) toegepast op alle eieren, eipoeders, eierdooiers, eigeelpoeders, eiwitten en eiwitpoeders die wij aankopen.

 

Papieren en kartonnen verpakking die onze bossen behoudt

Ons doel is om ervoor te zorgen dat, voor onze consumentenmerken, tegen het einde van 2018, papieren zakken, massief karton en golfkarton verpakkingen zijn gemaakt van gerecycleerde of gecertificeerde materialen. Tegen 2020, moeten alle papieren en kartonnen verpakkingsmaterialen voor onze consumentenmerken worden gerecycleerd of gecertificeerd duurzaam zijn. In het geval van gecertificeerde materialen, kiezen we voor etiketten uitgegeven door de Forest Stewardship Council (FSC) of door de Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC). Beide internationale organisaties verbinden zich ertoe ervoor te zorgen dat onze bossen verantwoord worden beheerd door rekening te houden met sociale, ecologische en economische factoren.. 

Onze leveranciers moeten ook voldoen aan de strikte Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende de voorkoming van afvalstoffen en de productie, hergebruik, recycling en recuperatie van verpakkingsmaterialen. 

Lees ons "Sourcing Charter" voor verpakkingen uit papier en karton (ENG)