Duurzame ontwikkeling

Levens verbeteren

Vandemoortele is een echt mensgedreven bedrijf. We zetten ons actief in om gezonde, veilige en inclusieve werkplekken te garanderen. We moedigen de ontwikkeling en persoonlijke groei van onze medewerkers aan en waarderen de meerwaarde van een divers personeelsbestand.

Al onze medewerkers krijgen gelijke kansen om zich te ontplooien in hun job en om hun doelen te bereiken. We werken ook constructief samen met onze leveranciers en reiken de hand naar de lokale gemeenschappen rond onze fabrieken en kantoren om een ​​positieve sociale impact te creëren.

Goals and commitments

Een boeiend profesioneel traject aanbieden

Vandemoortele wil een ‘great place to work’ zijn en zijn medewerkers kansen bieden voor hun ontwikkeling en empowerment. Als mensen zich gewaardeerd en betrokken voelen, zijn ze over het algemeen gezonder en gemotiveerder. Een boeiende werkomgeving wekt ook een groter vertrouwen tussen medewerkers en leidinggevenden. Deze positieve cultuur heeft op haar beurt een effect op onze winstgevendheid, het teammoreel en het behoud van medewerkers.

Ons raamwerk voor een boeiend professioneel traject is gebaseerd op duurzame inzetbaarheid, opleidingen en ontwikkeling, een uniek leiderschapsmodel en talrijke inspanningen om de gezondheid en het mentale welzijn van onze medewerkers te verbeteren. We moedigen onze medewerkers aan om hun kennis en vaardigheden op peil te houden en te ontwikkelen. In de Vandemoortele Adacemy bieden we trainingen, coaching, advies en andere leermogelijkheden aan. Met de bekende Associate Engagement Survey (AES) monitoren en beoordelen we de betrokkenheid en het geluk van onze medewerkers op verschillende niveaus.

Diverse en inclusieve werkplek

Vandemoortele stelt meer dan 4.000 mensen met verschillende achtergronden te werk, plus honderden uitzendkrachten. We nemen mensen aan ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, huwelijk of geregistreerd partnerschap, zwangerschap of moederschap, ras, religie, politieke mening of overtuiging. Voor al onze medewerkers koesteren we gelijke kansen en gezonde ambities. We nemen maatregelen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat vrouwen dezelfde carrièremogelijkheden hebben.

Een diverse en inclusieve omgeving zorgt voor een gevoel van verbondenheid tussen mensen. Door diversiteit en inclusiepraktijken toe te passen, vergroten we het welzijn van onze medewerkers en verbeteren we tegelijkertijd onze bedrijfsresultaten, innovatie en besluitvorming.

Een veilige werkomgeving

Elke dag veilig naar huis kunnen terugkeren is een basisrecht voor elke medewerker, onderaannemer en bezoeker. Ons veiligheidsprogramma ‘I CARe, U2?’ Is gebaseerd op drie pijlers: basisveiligheidsregels, veiligheidsinstrumenten en soft skills-training. We organiseren veiligheidsdagen en trainingen over specifieke veiligheidsonderwerpen en het veilige gedrag dat verwacht wordt in specifieke situaties. De belangrijkste focus is om al onze medewerkers aan te moedigen na te denken over veiligheid voordat ze handelen.

Onze veiligheidsinstrumenten, zoals observatierondes en oorzakenanalyses, stellen ons in staat risico's te vermijden en de veiligheid op de werkvloer te beheersen. Jaarlijks meten we onze veiligheidsresultaten door na te gaan hoeveel ongevallen er hebben plaatsgevonden en hoe ernstig ze waren. In 2020 bereikten we een mijlpaal van 1000 dagen zonder ernstige ongevallen.

Fostering wellbeing

We recognise that well-being is a highly personal matter: what brings happiness to one person may not to another. Therefore, we have represented different facets of wellbeing as a lime wedge divided into seven segments: our seven pillars of well-being. The segments represent how each pillar can add flavour to your life. The seven pillars are as follows: culture and valuesmental healththe ABC of work happinesssocial contactdevelopmentpsychical health and the right leaders.

We launched our ‘Add Flavour’ wellbeing concept in 2021. We stimulate our associates to reflect on what makes them happy and to add their preferred elements of well-being to their (work) lives. In this way, they are able to take their personal work happiness into their own hands, with our help and support.

Positieve maatschappelijke impact

Vandemoortele zet zich in voor verantwoord gedrag. We respecteren onze medewerkers en werken op een wettige en integere manier. Door samen te werken met boeren, leveranciers en lokale gemeenschappen, willen we milieu- en maatschappelijke problemen aanpakken die zich voordoen in eerdere fases van de toeleveringsketen.

Om onze gemeenschappelijke vooruitgang te meten, vragen we onze leveranciers om zich te houden aan onze Gedragscode voor Leveranciers (ENG). Voor elke grondstof gaan we nog een stap verder en houden we ons aan aparte inkoopcharters voor palmolie, soja, karton, plastic… Sommige charters gaan over sociaal-culturele aspecten, andere over milieukwesties of beide. We nemen ook deel aan ‘projects on the ground’: lokale projecten die een positieve sociale impact creëren voor lokale boeren en gemeenschappen.