Shaping a tasty future responsibly

Duurzaam ondernemen

Shaping a tasty future responsibly

Bij Vandemoortele denken we aan de toekomst.  We creëren lekkere voeding op een verantwoorde manier.  We tonen onze zorg voor de toekomst aan de hand van vier pijlers.

Onze duurzaamheidscertificaten en position papers

Verantwoord aankopen

Duurzaam ondernemen lukt niet alleen door wat wij doen, maar ook door wat anderen voor ons doen.  Vandemoortele stimuleert ethisch gedrag doorheen heel de leveranciersketen, zodat zowel mens als milieu met respect behandeld worden.

Lees meer

Eco-efficiënt produceren

In onze productieprocessen maken wij gebruik van energie, water, ingrediënten en verpakking.  Door deze bronnen steeds efficiënter te gaan gebruiken streven we ernaar om afval en uitstoot te beperken. Zo reduceren we de belasting op het milieu door onze activiteiten. 

Lees meer

Een hart voor mensen

We engageren ons om een veilige werkplek te voorzien voor onze medewerkers en bezoekers.
Wij erkennen de waarde van een divers personeelsbestand en helpen onze mensen om hun talenten te ontwikkelen.  Ook buiten de grenzen van ons bedrijf gaan we constructief en met respect met onze lokale gemeenschap om.

Lees meer

Producten waarop je kunt vertrouwen

Wij zijn een producent van voedingsmiddelen en hebben een speciale verantwoordelijkheid ten aanzien van onze klanten. Wij zijn er trots op dat onze producten niet alleen lekker en van hoge kwaliteit zijn, maar ook aantoonbaar veilig. We zijn ook transparant over onze producten en innoveren zodat we consumenten betere voedingskeuzes kunnen aanbieden zonder afbreuk te doen aan de smaak.

Lees meer

recente artikelen

Wil je graag meer weten over onze visie en onze activiteiten rond duurzaamheid?