Duurzame ontwikkeling

De natuur beschermen

Alles wat we eten en drinken heeft een ecologische impact. De manier waarop ons voedsel wordt verbouwd, ingekocht en geproduceerd, heeft invloed op onze bodem, onze lucht, onze natuurlijke habitats en het klimaat. Het huidige voedselsysteem daagt de grenzen van onze planeet uit.

Vandemoortele is zich als voedingsbedrijf bewust van haar ecologische verantwoordelijkheid. We willen werken op een manier die ons in staat stelt onze activiteiten nog jarenlang vol te houden. Daarom helpen we de grote ecologische uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken.

We dragen ons steentje bij door de manier waarop we onze ingrediënten aankopen te verbeteren, door te streven naar het terugdringen van onze CO2-uitstoot tot nul, door voedselverspilling uit te bannen en door te focussen op circulaire verpakkingen, om zo het gebruik van plastics voor eenmalig gebruik tot een minimum te herleiden.

Goals and commitments

Verantwoord aankopen

Onze ingrediënten zijn de hoekstenen van onze smaakvolle en kwalitatieve producten. Maar smaak, kwaliteit en duurzaamheid gaan bij Vandemoortele hand in hand. We voelen ons verantwoordelijk voor wat er gebeurt in onze toeleveringsketen en willen lekker eten leveren dat niet alleen onze consumenten maar ook de planeet ten goede komt, met respect voor de lokale boeren en zonder het dierenwelzijn in gevaar te brengen.

Daarom verbinden we ons ertoe om onze grondstoffen zo duurzaam mogelijk in te kopen. We maken bewuste keuzes over hoe we onze basisingrediënten zoals palmolie, soja, eieren en tarwe aankopen.

Lees verder 

 

Geen koolstofemissies

Broeikasgassen hebben verstrekkende gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Ze veroorzaken klimaatverandering door warmte vast te houden, en ze dragen bij aan luchtwegaandoeningen door smog en luchtverontreiniging. Met deze nadelige effecten in gedachten, streven we ernaar om zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken om zo onze koolstofemissies te verminderen.

In 2020 berekenden we voor het eerst de CO2-voetafdruk van het hele bedrijf Vandemoortele. Onze bedrijfsbrede CO2-eq-uitstoot bedraagt ​​ongeveer 2 miljoen ton per jaar. Ongeveer 4% is rechtstreeks afkomstig van onze productievestigingen en kantoren, voornamelijk door het gebruik van elektriciteit, verwarming en onze eigen voertuigen. Het leeuwendeel, zo'n 96%, heeft betrekking op het goederenvervoer en de grondstoffen die we inkopen.

We verbinden ons ertoe onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen door onze energie-intensiteit te verlagen, door minder aardgas te gebruiken, door de beste ammoniakkoelingstechnologie in gebruik te nemen en door onze productieprocessen te verbeteren. Sinds 2020 is alle elektriciteit die we gebruiken in onze Europese fabrieken en kantoren afkomstig van hernieuwbare bronnen met een garantie van oorsprong. Om onze CO2-uitstoot door transport te verminderen, verbeteren we de brandstofefficiëntie van onze voertuigen. We gebruiken een breed scala aan systemen en technologieën, van nieuwe motortechnologieën tot opleidingen in zuinig rijden en efficiënte laadtechnieken. We onderzoeken ook het potentieel van multimodaal transport.

Geen voedselafval

Ongeveer een derde van het voedsel dat wereldwijd voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, wordt weggegooid. Daar zijn verschillende redenen voor: slechte weersomstandigheden, verwerkingsproblemen, slechte productieplanning, verwarring over houdbaarheidsdata… Als gevolg hiervan moeten boeren en voedselproducenten steeds meer voedsel leveren om aan de vraag te voldoen. Voedselverspilling is verantwoordelijk voor 8% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en veroorzaakt enorme economische, ecologische en sociale kosten.

Door onze operationele efficiëntie te optimaliseren en ons restafval te valoriseren, proberen we zo min mogelijk voedsel te verspillen. We creëren ook bewustwording binnen ons bedrijf: al onze medewerkers moeten beseffen hoe belangrijk het terugdringen van voedselverspilling is. We streven ernaar om tegen 2025 onze voedselverspilling tot nul terug te brengen.

Circulaire verpakkingen

Vandemoortele verpakt zijn producten om ze vers en veilig te houden. In de afgelopen jaren zijn verpakkingen en plasticvervuiling echter een belangrijk maatschappelijk probleem geworden. We streven naar een optimale balans tussen bewaring - om voedselverspilling te voorkomen en de kwaliteit van onze producten te garanderen - en duurzame verpakkingen. Onze ontwerpers streven ernaar om het gewicht en de verspilde ruimte tot een minimum te herleiden zonder de voedselveiligheid van onze producten in gevaar te brengen.

Uit zorg voor het klimaat en het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen, pleiten wij voor een circulaire economie. We werken mee aan verschillende onderzoeksprogramma's en projecten die verpakkingen meer circulair maken. Onze doelstellingen en engagementen voor 2025 omvatten het gebruik van uitsluitend 100% herbruikbare, recycleerbare en composteerbare verpakkingen en een toename van de hoeveelheid gerecycleerd materiaal in de PET-materialen die we gebruiken. We werken ook samen met onze leveranciers om de verpakking van onze ingrediënten tot een minimum te herleiden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van bulkleveringen in plaats van individuele zakken.