De New Plastics Economy Global Commitment verenigt bedrijven, overheden en andere organisaties achter een gemeenschappelijke visie en doelstellingen om plastic afval en vervuiling bij de bron aan te pakken, onder leiding van de Ellen MacArthur Foundation in samenwerking met UN Environment.

De Global Commitment, gelanceerd in 2018, heeft al meer dan 450 ondertekenaars die zich inzetten om plastic in de economie en uit het milieu te houden.

Om deze visie te helpen realiseren, verbinden alle ondertekenaars van het bedrijfsleven en de overheid zich tot een reeks ambitieuze doelstellingen voor 2025.

Ondertekenaars zullen werken aan het bannen van plastic artikelen die we niet nodig hebben, aan innovatie zodat alle kunststoffen die we nodig hebben, zo zijn ontworpen dat ze veilig kunnen worden hergebruikt, gerecycleerd of gecomposteerd, en ervoor zorgen dat wat we gebruiken in de economie blijft en uit het milieu.

De kern van het Global Commitment is een visie op een nieuwe kunststofeconomie, waarin kunststoffen nooit afval worden. Elke ondertekenaar onderschrijft formeel de visie en de noodzaak om eraan te werken.

De verbintenis wordt gedefinieerd in zes hoofdpunten:

• Het elimineren van problematische of onnodige plastic verpakkingen door middel van herontwerp, innovatie en nieuwe leveringsmodellen is een prioriteit

• Hergebruikmodellen worden waar relevant toegepast, waardoor de behoefte aan eenmalige verpakkingen wordt verminderd

• Alle plastic verpakkingen zijn 100% herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar

• Alle plastic verpakkingen worden in de praktijk hergebruikt, gerecycleerd of gecomposteerd

• Het gebruik van plastics is volledig losgekoppeld van het verbruik van eindige hulpbronnen

• Alle plastic verpakkingen zijn vrij van gevaarlijke chemicaliën en de gezondheid, veiligheid en rechten van alle betrokken personen worden gerespecteerd

De Ellen MacArthur Foundation werd in 2010 opgericht met als doel de transitie naar de circulaire economie te versnellen. Sinds de oprichting is deze liefdadigheidsinstelling uitgegroeid tot een wereldwijde opinieleider, waardoor de circulaire economie op de agenda van besluitvormers in bedrijven, overheden en de academische wereld komt te staan. Het werk van de stichting focust op vijf onderling verbonden gebieden: inzicht en analyse; onderwijs en training; bedrijfsleven en overheid; systemische initiatieven; en communicatie.

Meer info: ellenmacarthurfoundation.org

 Vandemoortele verpakkingsstrategie

De ondertekening van het Global Commitment-charter bouwt voort op de nieuwe verpakkingsstrategie van Vandemoortele (die werd gelanceerd in 2019) door te focussen op de volgende kernacties

sustainable packaging

Ontdek ons ontginningscharter over plastic & papier en karton.

OVER VANDEMOORTELE

Vandemoortele is een toonaangevende Europese voedingsgroep die hoogwaardige voedingsproducten produceert en verkoopt. Vandemoortele concentreert zich op twee activiteiten: bakkerijproducten en margarines, culinaire oliën, vetten en sauzen.

In 2020 realiseerde Vandemoortele een omzet van ongeveer 1.2 miljard euro met 4500 medewerkers. De groep is aanwezig in 12 Europese landen en in de Verenigde Staten met eigen verkooporganen en/of productielocaties. Het hoofdkantoor is gevestigd in Gent, België.

Nieuws & Media Contact

Flore Couvreur
Flore.Couvreur@vandemoortele.com