14 september 20

Vandemoortele heeft zich aangesloten bij de Global Commitment New Plastics Economy

De "New Plastics Economy Global Commitment" verenigt bedrijven, regeringen en andere organisaties achter een gemeenschappelijke visie en doelstellingen om plastiek afval en verontreiniging bij de bron aan te pakken, onder leiding van de Ellen MacArthur Foundation in samenwerking met UN Environment.

De Global Commitment, die in 2018 van start is gegaan, telt al meer dan 450 ondertekenaars die zich inzetten om plastic in de economie en uit het milieu te houden.

Om deze visie te helpen verwezenlijken, verbinden alle ondertekenende bedrijven en regeringen zich tot een reeks ambitieuze doelstellingen voor 2025.

Ondertekenaars zullen werken aan het elimineren van plastiek artikelen die we niet nodig hebben, innoveren zodat alle plastiek die we wel nodig hebben veilig hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd kunnen worden, en alles wat we gebruiken laten circuleren om in de economie en uit het milieu te blijven.

De kern van de Mondiale Verbintenis is een visie van een Nieuwe Plastiekeneconomie, waarin kunststoffen nooit afval worden. Elke ondertekenaar onderschrijft formeel de visie en de noodzaak om naar de verwezenlijking ervan toe te werken.

Het wordt gedefinieerd door zes kernpunten:

  • Het elimineren van problematische of onnodige plastiek verpakkingen door herontwerp, innovatie en nieuwe leveringsmodellen is een prioriteit
  • Waar relevant worden modellen voor hergebruik toegepast, waardoor de behoefte aan wegwerpverpakkingen afneemt.
  • Alle plastic verpakkingen zijn 100% herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar
  • Alle plastic verpakkingen worden in de praktijk hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd.
  • Het gebruik van kunststoffen is volledig losgekoppeld van het verbruik van eindige hulpbronnen. 
  • Alle plastic verpakkingen zijn vrij van gevaarlijke chemicaliën, en de gezondheid, veiligheid en rechten van alle betrokkenen worden gerespecteerd.

De Ellen MacArthur Foundation werd in 2010 gelanceerd met als doel de overgang naar de circulaire economie te versnellen. Sinds de oprichting heeft de liefdadigheidsinstelling zich ontpopt als een wereldwijde 'Gedachte leider' die de circulaire economie op de agenda zet van besluitvormers in bedrijven, overheden en de academische wereld. Het werk van de liefdadigheidsinstelling richt zich op vijf onderling samenhangende gebieden: inzicht en analyse; onderwijs en opleiding; bedrijfsleven en overheid; systemische initiatieven; en communicatie.

Meer informatie: ellenmacarthurfoundation.org

Vandemoortele verpakkingsstrategie

De ondertekening van het Global Commitment charter bouwt voort op de nieuwe verpakkingsstrategie van Vandemoortele (die in 2019 werd opgesteld) door zich te richten op de volgende kernacties.

sustainability packaging strategy vandemoortele

Ontdek ons charter voor plastic, papier en karton.

OVER VANDEMOORTELE

Vandemoortele is een toonaangevende Europese voedingsgroep die hoogwaardige voedingsproducten produceert en verkoopt. Vandemoortele concentreert zich op twee activiteiten: bakkerijproducten en margarines, culinaire oliën, vetten en sauzen.

In 2020 realiseerde Vandemoortele een omzet van ongeveer 1.2 miljard euro met 4500 medewerkers. De groep is aanwezig in 12 Europese landen en in de Verenigde Staten met eigen verkooporganen en/of productielocaties. Het hoofdkantoor is gevestigd in Gent, België.

Nieuws & Media Contact

Flore Couvreur
Flore.Couvreur@vandemoortele.com