06 november 20

Van GRIJS naar GROEN: Vandemoortele slaagt erin volledig afstand te nemen van niet-hernieuwbare elektriciteit

Het energieonderdeel van Vandemoortele draagt in belangrijke mate bij tot de uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk bij de productie, de opslag en het vervoer.

Daarom is de algemene ambitie ontstaan om de energie-intensiteit te verminderen en het gebruik van hernieuwbare energie te verhogen.

Wij werken met elk van onze productiefaciliteiten samen om haalbare doelstellingen vast te stellen en een uitgebreid pakket van energie-efficiëntiemaatregelen uit te voeren, dat meer dan 270 energiebesparende acties omvat:

  • procesoptimalisering op basis van slimme energiemetingen
  • betere isolatie van gebouwen
  • de beste ammoniakkoelingstechnologie in zijn klasse
  • warmteterugwinning bij koeling
  • persluchtinstallaties

Bovendien onderhield Vandemoortele een nauwe dialoog met de lokale energiefacilitatoren en werd elk jaar een deel van de grijze elektriciteit vervangen door groene elektriciteit. In 2020 zal 100% van het elektriciteitsverbruik geleverd worden door gecertificeerde hernieuwbare bronnen.

solar mill

Het nieuwe Food Experience Center (in Gent) is daar een voorbeeld van. Op het dak werden zuid-gerichte zonnepanelen geplaatst om het gebouw van duurzame energie te voorzien.

FEC

Tenslotte zijn er allerlei studies aan de gang voor andere projecten op het gebied van duurzame energie.

OVER VANDEMOORTELE

Vandemoortele is een toonaangevende Europese voedingsgroep die hoogwaardige voedingsproducten produceert en verkoopt. Vandemoortele concentreert zich op twee activiteiten: bakkerijproducten en margarines, culinaire oliën, vetten en sauzen.

In 2020 realiseerde Vandemoortele een omzet van ongeveer 1.2 miljard euro met 4500 medewerkers. De groep is aanwezig in 12 Europese landen en in de Verenigde Staten met eigen verkooporganen en/of productielocaties. Het hoofdkantoor is gevestigd in Gent, België.

Nieuws & Media Contact

Flore Couvreur
Flore.Couvreur@vandemoortele.com