Door lid te worden van de Belgian Alliance for Climate Action (BACA) heeft Vandemoortele de krachten gebundeld met toonaangevende organisaties in België om onze duurzaamheidsagenda verder te ontwikkelen aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en om onze toeleveringsketens aan te moedigen dienovereenkomstig te handelen.

 

BACA logo

De hoogdringendheid neemt alleen maar toe aangezien de gevolgen van de klimaatverandering vandaag al voelbaar zijn. In België zijn hittegolven, overstromingen en droogte de belangrijkste klimaatgevaren.

Consumenten willen dat organisaties actie ondernemen en geven de voorkeur aan organisaties die zich bekommeren om milieukwesties. Uit een recente studie van Nielsen Global Media blijkt dat 81% van de respondenten wereldwijd van mening is dat bedrijven moeten helpen het milieu te verbeteren.

Alleen door een nauwkeurige broeikasgasboekhouding kunnen we de vooruitgang meten die we boeken bij het bereiken van onze individuele en collectieve doelstellingen voor uitstootvermindering. Door naar de klimaatwetenschap te kijken, kunnen we de kloof meten tussen wat we nodig hebben en wat we doen en inspanningen mobiliseren die optellen tot wat nodig is om de opwarming van de aarde met zo weinig mogelijk negatieve gevolgen te beperken.

Lees meer over het engagement van Vandemoortele op klimaatvlak op onze website en in het laatste duurzaamheidsrapport.

OVER VANDEMOORTELE

Vandemoortele is een toonaangevende Europese voedingsgroep die hoogwaardige voedingsproducten produceert en verkoopt. Vandemoortele concentreert zich op twee activiteiten: bakkerijproducten en margarines, culinaire oliën, vetten en sauzen.

In 2020 realiseerde Vandemoortele een omzet van ongeveer 1.2 miljard euro met 4500 medewerkers. De groep is aanwezig in 12 Europese landen en in de Verenigde Staten met eigen verkooporganen en/of productielocaties. Het hoofdkantoor is gevestigd in Gent, België.

Nieuws & Media Contact

Flore Couvreur
Flore.Couvreur@vandemoortele.com