Udržitelný rozvoj

Zodpovědné využívání zdrojů

Vést podnikání udržitelným způsobem není jen o tom, co děláme my sami: je to také o tom, co pro nás dělají ostatní. Ve firmě Vandemoortele se zavazujeme prosazovat etické chování v celém dodavatelském řetězci. Jen tímto způsobem si můžeme být jisti, že s lidmi a životním prostředním se zachází s respektem, který si zaslouží. 

Podpora etického chování v rámci dodavatelského řetězce není prázdným slibem, nýbrž skutečným závazkem. Když naši přímí dodavatelé podepisují náš Kodex chování dodavatelů , stane se to také jejich závazkem.

V některých případech se musíme dívat hlouběji do dodavatelského řetězce, abychom zajistili odpovědné získávání zdrojů. Např. pěstování a sklizeň řady našich hlavních ingrediencí (jako je palmový olej, sója, pšenice, kakao a vejce) může vyvolat otázky ochrany životního prostředí, lidských a zvířecích práv, zdraví a bezpečnosti. Proto také podnikáme kroky ke zvýšení udržitelnosti těchto produktů, od zemědělců až ke spotřebitelům. Totéž platí pro naše obalové materiály: musíme si být jisti, že dřevo, ze kterého je vyroben papír nebo karton, pochází ze zodpovědně spravovaných lesů.

Udržitelný palmový olej: "Na dobré cestě"

Ačkoli palmový olej může být pěstován na poměrně malé půdě, velký rozsah,  v němž byl v posledních letech produkován, vedl k vyhlazení původních lesů, ohrožení biologické rozmanitosti a také zneužití místního obyvatelstva. 

Přiznáváme nutnost začít řídit průmysl palmového oleje zpět správným směrem. V tomto kontextu jsme vytvořili dlouhodobé partnerství s různými organizacemi, které se zavázaly zvýšit povědomí o otázkách v tomto odvětví. Ze stejného důvodu i nadále hrajeme aktivní roli v iniciativách podporujících používání udržitelného palmového oleje po celém světě.

Objevte naši cestu palmového oleje

Sója s dobrými kořeny

Vzhledem k silnému růstu poptávky po sóje vzrůstá její výroba v Jižní Americe. To často přichází na úkor biodiverzity a zájmů místních komunit. To je důvod, proč Round Table on Responsible Soy (RTRS) je vítanou iniciativou. Vandemoortele má místo u tohoto stolu od května 2011. RTRS pomáhá podporovat zodpovědnou výrobu sóji po celém světě. Společně s touto organizací podnikáme kroky na ochranu lesů, podporu používání herbicidů s nízkým účinkem a zajištění kvality života pěstitelů i pracovníků.

Pro naše brandované výrobky používáme 100 %-certified udržitelnou sóju. To se týká jak sójových přísad, které sami používáme, tak sóji, která končí v našich produktech nepřímo prostřednictvím krmiva (např. ve vejcích, másle a jiných produktech získaných ze zvířat). 

Přečtěte si naši Listinu zdrojů sóji

Pšenice z prosperující krajiny

Le blé de nos campagnes® ("Pšenice z naší krajiny") je skupina francouzských farmářů, mlynářů a všech dalších lidí, kteří působí v potravinářském řetězci s pšenicí. Skupina se začala zajímat o negativní vývoj související se současnými zemědělskými postupy v průmyslovém odvětví. A proto založili organizaci (také známou jako Culture Raisonnée Contrôlée, CRC®), která certifikuje pšenici vynikající jakosti, pěstovánou s menšími negativními dopady na životní prostředí a na zdraví spotřebitelů. 

Členové organizace udržují biologickou rozmanitost na svých polích tím, že pěstují ohrožené druhy, starají se o divoké květiny na loukách nebo o remízky. Znečištění přírodních vodních toků je zabráněno tím, že nepěstují nic na březích řek. 

Pšenice s certifikátem CRC® by měla být pěstována nejméně 250 metrů od dálnice, letiště, továren nebo dalších jiných zdrojů znečišťující ovzduší. Použití herbicidů je zakázáno, pšenice je skladována s přirozenou ventilací vzduchu a bez použití insekticidů. Pšenice je přísně sledována. 

V naší kategorii pečiva mají zákazníci možnost volby pšeničné mouky CRC® (v závislosti na dostupnosti).
 

Kakao od šťastných zemědělců

Téměř všichni lidé v Evropě milují čokoládu! A Vandemoortele tuto touhu uspokojuje - ale ne na úkor životního prostředí nebo dobrých životních podmínek pracovníků. 
Z tohoto důvodu jsme se připojili k UTZ v roce 2013. Tato organizace pomáhá zemědělcům zlepšit svou produktivitu, efektivitu a kvalitu, aniž by to obětovalo zájmy místních komunit nebo životního prostředí. Naši zákazníci mají možnost volby kakaa UTZ s certifikátem Mass Balance. 
Spolu s UTZ budeme i nadále usilovat o jasnější budoucnost naší planety a dalších generací, kteří ji budou obývat.

Vejce z útulného hnízda

Vandemoortele bere blaho zvířat vážně. Proto naši zákazníci mají možnost výběru vajec od slepic z haly, slepic z volného výběhu a/nebo těch, kteří mají Label Rouge .
 

Papírové a kartonové obaly, které zachovávají naše lesy

Naším cílem je zajistit, aby pro naše spotřebitelské značky byly do konce roku 2018 používýány pouze papírové pytle, obaly z kartonu a vlnité lepenky vyrobeny z recyklovaných nebo certifikovaných materiálů. Do roku 2020 by všechny papírové a kartonové obalové materiály značky měly být recyklovány nebo certifikovány. V případě certifikovaných materiálů jsme zvolili společnosti Forest Stewardship Council (FSC) nebo Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC) . Obě tyto mezinárodní organizace jsou zajišťují, aby naše lesy byly zodpovědně řízeny s ohledem na sociální, ekologické a ekonomické faktory. 

Naši dodavatelé jsou také povinni dodržovat přísné Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 94/62 / ES ze dne 20. prosince 1994 o předcházení vzniku odpadů a jejich výrobě, opětovném použití, recyklaci a zpětném získávání obalových materiálů. 

Přečtěte si naši Listinu papírových a kartonových obalů