Informace - Covid-19

Koronavirus se šíří po celém světě a ovlivňuje každého z nás. Abychom chránili bezpečnost a pohodu našich spolupracovníků, zákazníků, spotřebitelů a společnosti obecně, děláme vše, co je v našich silách, abychom pomohli kontrolovat šíření viru. 

Během této krize vlády po celém světě jednomyslné přijímají skutečnost, že jak zdravotnictví, tak i potravinářský sektor mají pro lidstvo prvořadý význam. Ve společnosti Vandemoortele se cítíme společensky odpovědní za to, že naše aktivity budou pokračovat v zájmu zajištění dodávek potravin. 

Pečlivě jsme sestavili tým Vandemoortele Covid Taskforce, který se skládá z několika externích odborníků, lokálních manažerů  a HR manažerů. Situaci průběžně sledujeme a pracujeme v souladu s informacemi a pokyny poskytovanými oficiálními orgány.

Informace se neustále mění, a proto budou aktualizovány několikrát denně.