Corona update

Další opatření na našich logistických platformách

Přístup a manipulace

Jsou přijímána veškerá možná opatření k omezení a dokonce zákazu přístupu k řidičům uvnitř naší budovy. Řidiči smí komunikovat pouze s naším personálem:

  • Po minimální potřebnou dobu  pro manipulaci s dokumenty a kontrolu stability nákladu.
  • Když má řidič  na obličeji roušku.
  • Pokud je dodržován bezpečný odstup (nejméně 1.5 m).

Pult recepce, která slouží pro registraci je vybavený štítem z plexiskla. Pokud řidič často kašle nebo kýchá, je požádán, aby počkal před budovou nebo uvnitř kamionu. Náš personál bude při předávání dokumentů nosit roušky a rukavice. 

předměty a povrchy

Manipulace s dokumenty je minimalizována - dodržujte tato opatření:

  • Pokyny k nakládání a vykládání předejte telefonicky.
  • Při manipulaci s dokumenty jsou povinné rukavice (latexové nebo nitrilové).
  • Vložte dokumenty do odděleného zásobníku, a to minimálně 2 hodiny před dalším zpracováním.

Kancelářské potřeby nesmějí být sdíleny s řidiči (řidiči musí používat vlastní tužky atd.).

Nepokládejte kancelářské potřeby ani jiné předměty do kontaktu s tváří nebo ústy. 

Dezinfikujte registrační stoly, stánky s lístky nebo jiná zařízení pro příjem řidičů dvakrát za směnu pomocí ubrousků na bázi alkoholu.

pokud jste zákazník, více inforamcí najdete zde: